♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

मराठी गोष्टी | chan chan goshti marathi | story marathi

नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आपण लहानपणापासूनच विविध प्रकारच्या गोष्टी ऐकत असतो . गोष्टी ऐकणे कोणाला आवडत नाही.आपण इंटरनेटवर मराठी गोष्टी ,chan chan goshti marathi,chan chan goshti marathi book,chan chan goshti marathi book pdf download ,story marathi अनेक प्रकारच्या गोष्टी शोधत असतो. अशा गोष्टी शोधत असताना आपल्याला चांगल्या बोधपर गोष्टी मिळणे फार कठीण असते. 

याकरिता आपल्याला या आपल्या www.sandeepwaghmore.in संकेतस्थळावर उत्तमोत्तम शैक्षणिक  माहिती उपलब्ध करून दिली जाते. या पोस्टमध्ये आपल्याला बोधपर आशा खूप साऱ्या गोष्टी उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या आहेत.  निश्चित ज्या गोष्टी आपल्याला आवडतील. पण या गोष्टींची लींक आपल्या इतर सहकार्‍यांना देखील आवश्यक शेअर करा. 

अ.क्रगोष्टीचे नावगोष्ट वाचण्यासाठी
1कष्टाची भाकरयेथे क्लिक करा
2जंगली फुलंयेथे क्लिक करा
3मूर्खाचा मालकयेथे क्लिक करा
4सहनशीलतायेथे क्लिक करा

5एकीचे बळयेथे क्लिक करा
6खरे जीवनमूल्ययेथे क्लिक करा
7संताची थोरवीयेथे क्लिक करा
8मोठ्या पदासाठी योग्यतायेथे क्लिक करा
9मनाची श्रीमंतीयेथे क्लिक करा
10गोड शिक्षायेथे क्लिक करा
11लक्ष केंद्रित करायेथे क्लिक करा
12प्रामाणिकपणायेथे क्लिक करा