♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

3 thoughts on “6 वी E-Learning Video All Subjects”

  1. नमस्कार श्रीमान वाघमोरे सर, तुम्ही तयार केलेल्या या लिंवर सर्व व्हिडिओ विद्यार्थ्यांना विस्तारित रुपात माहिती घेण्यासाठी खूप उपयुक्त आहेत. मी स्वतः पाहिले आणि मुलांनी देखील पाहिले ते मुलांना खूप खूप आवडले आहेत. त्यामुळे आपणास प्रथम मनापासून धन्यवाद देतो. पुढील कार्यास शुभेच्छा देतो.

    Reply

Leave a comment