♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

शासन निर्णय | Maharashtra government GR | shasan nirnay

या ठिकाणी आपणास विविध शासन maharashtra government gr निर्णय उपलब्ध होतील आपण उपलब्ध शासन निर्णयापैकी जो शासन निर्णय हवा आहे तो शोधण्यासाठी खाली सर्च बॉक्स दिला आहे त्या मध्ये आपल्याला हवा असणारा शब्द मराठी / इंग्रजी टाईप करा यादी मध्ये जर तो शासन निर्णय असेल तर आपल्याला त्याची लिंक उपलब्ध होईल.

बाल संगोपन रजा पुरुष Balsangopan raja