♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

शिष्यवृत्ती  प्रश्नपत्रिका २०२1  PDF उत्तर सूचीसह । scholarship exam paper  2021 PDF download

शिष्यवृत्ती  प्रश्नपत्रिका २०२1  PDF उत्तर सूचीसह । scholarship exam paper  2021 PDF download

या ठिकाणी आपणास शिष्यवृत्ती प्रश्नपत्रिका सन 2021 मध्ये झालेल्या परीक्षेची प्रश्नपत्रिका पीडीएफ स्वरुपात उपलब्ध होईल .5th scholarship question paper 2021, 8th scholarship question paper 2021 free download 

 या प्रश्नपत्रिका सोबतच आपणास उत्तर सूची सुद्धा डाऊनलोड करण्याची सोय उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे.

 या प्रश्नपत्रिकेमध्ये इयत्ता पाचवी व आठवी शिष्यवृत्ती परीक्षा प्रश्नपत्रिका स्वतंत्र देण्यात आलेले आहेत . 

5th and 8th scholarship exam paper  2021 PDF download

पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा फेब्रुवारी – २०२1 प्रश्नपत्रिका संच (इयत्ता ५ वी)

पेपर
माध्यमपेपर क्र. – १पेपर क्र. – २उत्तरसूची
पेपर क्र. – १
उत्तरसूची
पेपर क्र. – २
मराठीSET ASET AClic HereClick Here
उर्दुSET ASET A
हिंदीSET ASET A
गुजरातीSET ASET A
इंग्रजीSET ASET AClick HereClick Here
तेलुगूSET ASET A
कन्नडSET ASET A

पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा फेब्रुवारी – २०२1  प्रश्नपत्रिका संच (इयत्ता ८ वी)

माध्यमपेपर क्र. – १पेपर क्र. – २ उत्तरसूची
पेपर क्र. – १
उत्तरसूची
पेपर क्र. – २
मराठीSET ASET AClick HereClick Here
उर्दुSET ASET A
हिंदीSET ASET A
गुजरातीSET ASET A
इंग्रजीSET ASET AClick HereClick Here
तेलुगूSET ASET A
कन्नडSET ASET A

 

निश्चितच  इयत्ता पाचवी व आठवी  शिष्यवृत्ती प्रश्नपत्रिका  व उत्तर सूची  आपणास फायदेशीर ठरेल .  आपण या पोस्टची लिंक आपल्या इतर मित्रांना देखील अवश्य शेअर करा .

5 वी शिष्यवृत्ती ऑनलाइन टेस्ट । विषय मराठी – भाषाविषयक सामान्य ज्ञान | 5th scholarship online test

5th scholarship online test ,5th scholarship practice test ,5th scholarship exam ,5 वी शिष्यवृत्ती

5 वी शिष्यवृत्ती ऑनलाइन टेस्ट ,इयत्ता पाचवी ऑनलाइन टेस्ट इयत्ता पाचवी शिष्यवृत्ती ऑनलाइन टेस्ट

   या ठिकाणी आपणास इयत्ता पाचवीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठी आवश्यक  असणारी  ऑनलाइन टेस्ट  

 विषय –  मराठी  या मधील घटक  भाषाविषयक सामान्य ज्ञान याची  शिष्यवृत्ती ऑनलाईन टेस्ट  उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे .  

       आपण  मराठी विषयाची  वरील घटकाची 5 वी शिष्यवृत्ती ऑनलाइन टेस्ट5th scholarship online test  सोडवावी .  जेणेकरून आपला भरपूर सराव  होईल . या बरोबरच अनुक्रमणिका मधील मराठी विषयाच्या इतर ऑनलाईन टेस्ट सुद्धा देण्यात आलेले आहेत त्या 5th scholarship practice test चा सुद्धा आपण सराव करावा.  

दररोज सकाळी सात वाजता व्हिडिओ व प्रश्न असलेला आजचा घरचा अभ्यास पीडीएफ मिळवण्यासाठी  व्हाट्सअप ग्रुप ला जॉईन होण्यासाठी

येथे क्लिक करा 

MPSC व नोकरी विषयक नियमित अपडेट व्हाट्सअप वर  मिळवण्यासाठी

येथे क्लिक करा 

5 वी शिष्यवृत्ती ऑनलाइन टेस्ट । विषय मराठी – सूक्ष्म फरक असणारे शब्द | 5th scholarship online test

5th scholarship online test ,5th scholarship practice test ,5th scholarship exam ,5 वी शिष्यवृत्ती

5 वी शिष्यवृत्ती ऑनलाइन टेस्ट ,इयत्ता पाचवी ऑनलाइन टेस्ट इयत्ता पाचवी शिष्यवृत्ती ऑनलाइन टेस्ट

   या ठिकाणी आपणास इयत्ता पाचवीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठी आवश्यक  असणारी  ऑनलाइन टेस्ट  

 विषय –  मराठी  या मधील घटक  सूक्ष्म फरक असणारे शब्द याची  शिष्यवृत्ती ऑनलाईन टेस्ट  उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे .  

       आपण  मराठी विषयाची  वरील घटकाची 5 वी शिष्यवृत्ती ऑनलाइन टेस्ट5th scholarship online test  सोडवावी .  जेणेकरून आपला भरपूर सराव  होईल . या बरोबरच अनुक्रमणिका मधील मराठी विषयाच्या इतर ऑनलाईन टेस्ट सुद्धा देण्यात आलेले आहेत त्या 5th scholarship practice test चा सुद्धा आपण सराव करावा.  

दररोज सकाळी सात वाजता व्हिडिओ व प्रश्न असलेला आजचा घरचा अभ्यास पीडीएफ मिळवण्यासाठी  व्हाट्सअप ग्रुप ला जॉईन होण्यासाठी

येथे क्लिक करा 

MPSC व नोकरी विषयक नियमित अपडेट व्हाट्सअप वर  मिळवण्यासाठी

येथे क्लिक करा 

5 वी शिष्यवृत्ती ऑनलाइन टेस्ट । विषय मराठी – एकाच शब्दाचे भिन्न अर्थाचे शब्द | 5th scholarship online test

5th scholarship online test ,5th scholarship practice test ,5th scholarship exam ,5 वी शिष्यवृत्ती

5 वी शिष्यवृत्ती ऑनलाइन टेस्ट ,इयत्ता पाचवी ऑनलाइन टेस्ट इयत्ता पाचवी शिष्यवृत्ती ऑनलाइन टेस्ट

   या ठिकाणी आपणास इयत्ता पाचवीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठी आवश्यक  असणारी  ऑनलाइन टेस्ट  

 विषय –  मराठी  या मधील घटक  एकाच शब्दाचे भिन्न अर्थाचे शब्द याची  शिष्यवृत्ती ऑनलाईन टेस्ट  उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे .  

       आपण  मराठी विषयाची  वरील घटकाची 5 वी शिष्यवृत्ती ऑनलाइन टेस्ट5th scholarship online test  सोडवावी .  जेणेकरून आपला भरपूर सराव  होईल . या बरोबरच अनुक्रमणिका मधील मराठी विषयाच्या इतर ऑनलाईन टेस्ट सुद्धा देण्यात आलेले आहेत त्या 5th scholarship practice test चा सुद्धा आपण सराव करावा.  

दररोज सकाळी सात वाजता व्हिडिओ व प्रश्न असलेला आजचा घरचा अभ्यास पीडीएफ मिळवण्यासाठी  व्हाट्सअप ग्रुप ला जॉईन होण्यासाठी

येथे क्लिक करा 

MPSC व नोकरी विषयक नियमित अपडेट व्हाट्सअप वर  मिळवण्यासाठी

येथे क्लिक करा 

5 वी शिष्यवृत्ती ऑनलाइन टेस्ट । विषय मराठी – अक्षरे जुळवून अर्थपूर्ण शब्द तयार करणे | 5th scholarship online test

5th scholarship online test ,5th scholarship practice test ,5th scholarship exam ,5 वी शिष्यवृत्ती

5 वी शिष्यवृत्ती ऑनलाइन टेस्ट ,इयत्ता पाचवी ऑनलाइन टेस्ट इयत्ता पाचवी शिष्यवृत्ती ऑनलाइन टेस्ट

   या ठिकाणी आपणास इयत्ता पाचवीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठी आवश्यक  असणारी  ऑनलाइन टेस्ट  

 विषय –  मराठी  या मधील घटक  अक्षरे जुळवून अर्थपूर्ण शब्द तयार करणे याची  शिष्यवृत्ती ऑनलाईन टेस्ट  उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे .  

       आपण  मराठी विषयाची  वरील घटकाची 5 वी शिष्यवृत्ती ऑनलाइन टेस्ट5th scholarship online test  सोडवावी .  जेणेकरून आपला भरपूर सराव  होईल . या बरोबरच अनुक्रमणिका मधील मराठी विषयाच्या इतर ऑनलाईन टेस्ट सुद्धा देण्यात आलेले आहेत त्या 5th scholarship practice test चा सुद्धा आपण सराव करावा.  

दररोज सकाळी सात वाजता व्हिडिओ व प्रश्न असलेला आजचा घरचा अभ्यास पीडीएफ मिळवण्यासाठी  व्हाट्सअप ग्रुप ला जॉईन होण्यासाठी

येथे क्लिक करा 

MPSC व नोकरी विषयक नियमित अपडेट व्हाट्सअप वर  मिळवण्यासाठी

येथे क्लिक करा 

5 वी शिष्यवृत्ती ऑनलाइन टेस्ट । विषय मराठी – घर दर्शक शब्द | 5th scholarship online test

5th scholarship online test ,5th scholarship practice test ,5th scholarship exam ,5 वी शिष्यवृत्ती

5 वी शिष्यवृत्ती ऑनलाइन टेस्ट ,इयत्ता पाचवी ऑनलाइन टेस्ट इयत्ता पाचवी शिष्यवृत्ती ऑनलाइन टेस्ट

   या ठिकाणी आपणास इयत्ता पाचवीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठी आवश्यक  असणारी  ऑनलाइन टेस्ट  

 विषय –  मराठी  या मधील घटक  घर दर्शक शब्द याची  शिष्यवृत्ती ऑनलाईन टेस्ट  उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे .  

       आपण  मराठी विषयाची  वरील घटकाची 5 वी शिष्यवृत्ती ऑनलाइन टेस्ट5th scholarship online test  सोडवावी .  जेणेकरून आपला भरपूर सराव  होईल . या बरोबरच अनुक्रमणिका मधील मराठी विषयाच्या इतर ऑनलाईन टेस्ट सुद्धा देण्यात आलेले आहेत त्या 5th scholarship practice test चा सुद्धा आपण सराव करावा.  

दररोज सकाळी सात वाजता व्हिडिओ व प्रश्न असलेला आजचा घरचा अभ्यास पीडीएफ मिळवण्यासाठी  व्हाट्सअप ग्रुप ला जॉईन होण्यासाठी

येथे क्लिक करा 

MPSC व नोकरी विषयक नियमित अपडेट व्हाट्सअप वर  मिळवण्यासाठी

येथे क्लिक करा 

5 वी शिष्यवृत्ती ऑनलाइन टेस्ट । विषय मराठी – पिलू दर्शक शब्द भाग 2 | 5th scholarship online test

5th scholarship online test ,5th scholarship practice test ,5th scholarship exam ,5 वी शिष्यवृत्ती

5 वी शिष्यवृत्ती ऑनलाइन टेस्ट ,इयत्ता पाचवी ऑनलाइन टेस्ट इयत्ता पाचवी शिष्यवृत्ती ऑनलाइन टेस्ट

   या ठिकाणी आपणास इयत्ता पाचवीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठी आवश्यक  असणारी  ऑनलाइन टेस्ट  

 विषय –  मराठी  या मधील घटक  पिलू दर्शक शब्द भाग 1 याची  शिष्यवृत्ती ऑनलाईन टेस्ट  उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे .  

       आपण  मराठी विषयाची  वरील घटकाची 5 वी शिष्यवृत्ती ऑनलाइन टेस्ट5th scholarship online test  सोडवावी .  जेणेकरून आपला भरपूर सराव  होईल . या बरोबरच अनुक्रमणिका मधील मराठी विषयाच्या इतर ऑनलाईन टेस्ट सुद्धा देण्यात आलेले आहेत त्या 5th scholarship practice test चा सुद्धा आपण सराव करावा.  

दररोज सकाळी सात वाजता व्हिडिओ व प्रश्न असलेला आजचा घरचा अभ्यास पीडीएफ मिळवण्यासाठी  व्हाट्सअप ग्रुप ला जॉईन होण्यासाठी

येथे क्लिक करा 

MPSC व नोकरी विषयक नियमित अपडेट व्हाट्सअप वर  मिळवण्यासाठी

येथे क्लिक करा 

5 वी शिष्यवृत्ती ऑनलाइन टेस्ट । विषय मराठी – समूहदर्शक शब्दभाग 2 | 5th scholarship online test

5th scholarship online test ,5th scholarship practice test ,5th scholarship exam ,5 वी शिष्यवृत्ती

5 वी शिष्यवृत्ती ऑनलाइन टेस्ट ,इयत्ता पाचवी ऑनलाइन टेस्ट इयत्ता पाचवी शिष्यवृत्ती ऑनलाइन टेस्ट

   या ठिकाणी आपणास इयत्ता पाचवीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठी आवश्यक  असणारी  ऑनलाइन टेस्ट  

 विषय –  मराठी  या मधील घटक  समूहदर्शक शब्द भाग 2 याची  शिष्यवृत्ती ऑनलाईन टेस्ट  उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे .  

       आपण  मराठी विषयाची  वरील घटकाची 5 वी शिष्यवृत्ती ऑनलाइन टेस्ट5th scholarship online test  सोडवावी .  जेणेकरून आपला भरपूर सराव  होईल . या बरोबरच अनुक्रमणिका मधील मराठी विषयाच्या इतर ऑनलाईन टेस्ट सुद्धा देण्यात आलेले आहेत त्या 5th scholarship practice test चा सुद्धा आपण सराव करावा.  

दररोज सकाळी सात वाजता व्हिडिओ व प्रश्न असलेला आजचा घरचा अभ्यास पीडीएफ मिळवण्यासाठी  व्हाट्सअप ग्रुप ला जॉईन होण्यासाठी

येथे क्लिक करा 

MPSC व नोकरी विषयक नियमित अपडेट व्हाट्सअप वर  मिळवण्यासाठी

येथे क्लिक करा 

5 वी शिष्यवृत्ती ऑनलाइन टेस्ट । विषय मराठी – समूहदर्शक शब्दभाग 1 | 5th scholarship online test

5th scholarship online test ,5th scholarship practice test ,5th scholarship exam ,5 वी शिष्यवृत्ती

5 वी शिष्यवृत्ती ऑनलाइन टेस्ट ,इयत्ता पाचवी ऑनलाइन टेस्ट इयत्ता पाचवी शिष्यवृत्ती ऑनलाइन टेस्ट

   या ठिकाणी आपणास इयत्ता पाचवीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठी आवश्यक  असणारी  ऑनलाइन टेस्ट 

 विषय –  मराठी  या मधील घटक  समूहदर्शक शब्द भाग 1 याची  शिष्यवृत्ती ऑनलाईन टेस्ट  उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे .  

       आपण  मराठी विषयाची  वरील घटकाची 5 वी शिष्यवृत्ती ऑनलाइन टेस्ट5th scholarship online test  सोडवावी .  जेणेकरून आपला भरपूर सराव  होईल . या बरोबरच अनुक्रमणिका मधील मराठी विषयाच्या इतर ऑनलाईन टेस्ट सुद्धा देण्यात आलेले आहेत त्या 5th scholarship practice test चा सुद्धा आपण सराव करावा.  

दररोज सकाळी सात वाजता व्हिडिओ व प्रश्न असलेला आजचा घरचा अभ्यास पीडीएफ मिळवण्यासाठी  व्हाट्सअप ग्रुप ला जॉईन होण्यासाठी

येथे क्लिक करा 

MPSC व नोकरी विषयक नियमित अपडेट व्हाट्सअप वर  मिळवण्यासाठी

येथे क्लिक करा 

5 वी शिष्यवृत्ती ऑनलाइन टेस्ट । विषय मराठी – शब्द समूह समूहाबद्दल एक शब्द भाग 2 | 5th scholarship online test

5th scholarship online test ,5th scholarship practice test ,5th scholarship exam ,5 वी शिष्यवृत्ती

5 वी शिष्यवृत्ती ऑनलाइन टेस्ट ,इयत्ता पाचवी ऑनलाइन टेस्ट इयत्ता पाचवी शिष्यवृत्ती ऑनलाइन टेस्ट

   या ठिकाणी आपणास इयत्ता पाचवीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठी आवश्यक  असणारी  ऑनलाइन टेस्ट 

 विषय –  मराठी  या मधील घटक  शब्द समूह समूहाबद्दल एक शब्द भाग 2 याची  शिष्यवृत्ती ऑनलाईन टेस्ट  उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे .  

       आपण  मराठी विषयाची  वरील घटकाची 5 वी शिष्यवृत्ती ऑनलाइन टेस्ट5th scholarship online test  सोडवावी .  जेणेकरून आपला भरपूर सराव  होईल . या बरोबरच अनुक्रमणिका मधील मराठी विषयाच्या इतर ऑनलाईन टेस्ट सुद्धा देण्यात आलेले आहेत त्या 5th scholarship practice test चा सुद्धा आपण सराव करावा.  

दररोज सकाळी सात वाजता व्हिडिओ व प्रश्न असलेला आजचा घरचा अभ्यास पीडीएफ मिळवण्यासाठी  व्हाट्सअप ग्रुप ला जॉईन होण्यासाठी

येथे क्लिक करा 

MPSC व नोकरी विषयक नियमित अपडेट व्हाट्सअप वर  मिळवण्यासाठी

येथे क्लिक करा