♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इ.१ ली ते ८ वी आकारिक मूल्यमापन नोंदी Akarik Mulyamapan Nondi

नमस्कार शिक्षक मित्रांनो या www.sandeepwaghmore.in या वेबसाईटच्या माध्यमातून आपणापर्यंत आकारिक मूल्यमापन नोंदी – akarik mulyamapan nondi प्रस्तूत करीत आहे.

     या सर्व आकारिक मूल्यमापन नोंदी इ.१ ली ते ८ वी च्या वर्गांना उपयुक्त आहेत.

निश्चितच आपणांस उपयुक्त ठरून आपले काम त्या द्वारे सोपे होईल

इ.१ ली ते ८ वी आकारिक मूल्यमापन नोंदी या नमुना नोंदी आहेत.

आपल्या ज्यावर्गाच्या आकारिक मूल्यमापन नोंदी  पहायच्या आहेत त्या वर्गावर क्लिक करा.

 


akarik mulyamapan nondi 1st


akarik mulyamapan nondi 2 nd
akarik mulyamapan nondi 3 rd


akarik mulyamapan nondi 4th
akarik mulyamapan nondi 5 th


akarik mulyamapan nondi 5 th
akarik mulyamapan nondi 7 th


akarik mulyamapan nondi 8 th

  • दररोज सकाळी सात वाजता व्हिडिओ व प्रश्न असलेला आजचा घरचा अभ्यास पीडीएफ मिळवण्यासाठी  व्हाट्सअप ग्रुप ला जॉईन व्हा


येथे क्लिक करा

  • MPSC व नोकरी विषयक नियमित अपडेट व्हाट्सअप वर मिळवण्यासाठी


येथे क्लिक करा