♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

7 Lesson 07- रोज वापरली जाणारी 25 Daily Use English Sentences

मागील व्हिडिओ Lesson 05 -इंग्रजीत This That These Those चा वापार कसा करायचा? पुढील व्हिडिओ लवकरच अपडेट होतील हा व्हिडिओ व्हाट्सअप वर शेअर करण्यासाठी Whats App बटणावर क्लिक करा Share on whatsapp WhatsApp

6 Lesson 06- इंग्रजीत Articles A, AN, THE चा वापार कसा करायचा?

मागील व्हिडिओ Lesson 05 -इंग्रजीत This That These Those चा वापार कसा करायचा? पुढील व्हिडिओ Lesson 07- रोज वापरली जाणारी 25 Daily Use English Sentences हा व्हिडिओ व्हाट्सअप वर शेअर करण्यासाठी Whats App बटणावर क्लिक करा Share on whatsapp WhatsApp

5 Lesson 05 -इंग्रजीत This That These Those चा वापार कसा करायचा?

मागील व्हिडिओ Lesson 04 – इंग्रजीत Basic Sentences बनवायला शिका पुढील व्हिडिओ Lesson 06- इंग्रजीत Articles A, AN, THE चा वापार कसा करायचा? हा व्हिडिओ व्हाट्सअप वर शेअर करण्यासाठी Whats App बटणावर क्लिक करा Share on whatsapp WhatsApp

4 Lesson 04 – इंग्रजीत Basic Sentences बनवायला शिका

मागील व्हिडिओ Lesson 03 – How to Introduce Yourself? Part -2 पुढील व्हिडिओ Lesson 05 -इंग्रजीत This That These Those चा वापार कसा करायचा? हा व्हिडिओ व्हाट्सअप वर शेअर करण्यासाठी Whats App बटणावर क्लिक करा Share on whatsapp WhatsApp

3 Lesson 03 – How to Introduce Yourself? Part -2

मागील व्हिडिओ Lesson 02 – Self Introduction In English Part -1 पुढील व्हिडिओ Lesson 04 – इंग्रजीत Basic Sentences बनवायला शिका हा व्हिडिओ व्हाट्सअप वर शेअर करण्यासाठी Whats App बटणावर क्लिक करा Share on whatsapp WhatsApp

2 Lesson 02 – Self Introduction In English Part -1

मागील व्हिडिओ Lesson 01 – Greetings In English पुढील व्हिडिओ Lesson 03 – How to Introduce Yourself? Part -2 हा व्हिडिओ व्हाट्सअप वर शेअर करण्यासाठी Whats App बटणावर क्लिक करा Share on whatsapp WhatsApp

Lesson 01 – Greetings In English

https://youtu.be/lWRRhLVSpRA मागील व्हिडिओ पुढील व्हिडिओ Lesson 02 – Self Introduction In English Part -1 हा व्हिडिओ व्हाट्सअप वर शेअर करण्यासाठी Whats App बटणावर क्लिक करा Share on whatsapp WhatsApp