♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

योगासने |विद्यार्थ्यांसाठी सोपी ६ + योगासने । yogasana poses |

विद्यार्थ्यांसाठी Animation सहीत सोपी योगासने ,yogasana poses,yogasan ke prakar,yogasana information .yogaasanas for kids , kids yoga poses

अक्रनाव View 
उत्तनासनयेथे क्लिक करा 
वृक्षासनयेथे क्लिक करा 
उर्ध्व हस्तासनयेथे क्लिक करा 
त्रिकोणासनयेथे क्लिक करा 

ताडासनयेथे क्लिक करा 
पद्मासनयेथे क्लिक करा 
सूर्यनमस्कारयेथे क्लिक करा 

Leave a comment