♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

सोप्या पद्धतीने कागदापासून होळीचे ग्रिटींग बनवा easy holi greeting card

सोप्या पद्धतीने कागदापासून होळीचे ग्रिटींग  बनवा easy holi greeting card ,happy holi greeting card  कागदापासून अशी वस्तू कशी बनवायची हे शिकण्यासाठी …

Read more

सोप्या पद्धतीने पेपर बॉक्स बनवा

सोप्या पद्धतीने पेपर बॉक्स   बनवा  कागदापासून अशी वस्तू कशी बनवायची हे शिकण्यासाठी खालील व्हिडिओ पहा सोप्या पद्धतीने कागदापासून साप …

Read more

सोप्या पद्धतीने टेबल कॅलेंडर बनवा

सोप्या पद्धतीने टेबल कॅलेंडर  बनवा   कागदापासून अशी वस्तू कशी बनवायची हे शिकण्यासाठी खाली व्हिडिओ पहा  सोप्या पद्धतीने कागदापासून साप बनवा …

Read more

सोप्या पद्धतीने मासा बनवा

सोप्या पद्धतीने मासा  बनवा   कागदापासून अशी वस्तू कशी बनवायची हे शिकण्यासाठी खाली व्हिडिओ पहा  सोप्या पद्धतीने कागदापासून साप बनवा सोप्या …

Read more

सोप्या पद्धतीने कागदापासून साप बनवा

सोप्या पद्धतीने कागदापासून साप  बनवा  कागदापासून अशी वस्तू कशी बनवायची हे शिकण्यासाठी खाली व्हिडिओ पहा सोप्या पद्धतीने मासा बनवा सोप्या …

Read more

सोप्या पद्धतीने कागदापासून आकर्षक भेटकार्ड बनवा

सोप्या पद्धतीने कागदापासून  आकर्षक भेटकार्ड   बनवा  कागदापासून अशी वस्तू कशी बनवायची हे शिकण्यासाठी खाली व्हिडिओ पहा तुम्हाला माहित आहे …

Read more

सोप्या पद्धतीने कागदापासून आकर्षक भेटकार्ड बनवा

सोप्या पद्धतीने कागदापासून आकर्षक भेटकार्ड   बनवा   कागदापासून अशी वस्तू कशी बनवायची हे शिकण्यासाठी खाली व्हिडिओ पहा  तुम्हाला माहित आहे …

Read more

सोप्या पद्धतीने कागदापासून ३ D ख्रिसमस ग्रिटिंग कार्ड तयार करायला शिका

सोप्या पद्धतीने कागदापासून ३ D  ख्रिसमस  ग्रिटिंग कार्ड   तयार करायला शिका   कागदापासून अशी वस्तू कशी बनवायची हे शिकण्यासाठी खाली …

Read more

सोप्या पद्धतीने काडीपेटी पासून ख्रिसमस ग्रिटिंग कार्ड तयार करायला शिका

सोप्या पद्धतीने काडीपेटी पासून  ख्रिसमस  ग्रिटिंग कार्ड   तयार करायला शिका   कागदापासून अशी वस्तू कशी बनवायची हे शिकण्यासाठी खाली व्हिडिओ …

Read more