♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

२५.समाजिक आरोग्य- इ . 5 वी परिसर अभ्यास भाग-१ ऑनलाईन टेस्ट- 5 th EVS 1 Online Test Sandeep sir

२५.समाजिक आरोग्य इ . 5 वी परिसर अभ्यास भाग-१ ऑनलाईन टेस्ट Subject- EVS 1 ,5 th class Online Test Sandeep sir 5 वी परिसर अभ्यास भाग-१ ऑनलाईन टेस्ट खाली दिलेली आहे विद्यार्थ्यांनी प्रश्नवाचून काळजीपूर्वक टेस्ट सोडवावी .online test 8th class सोडवल्या नंतर Submit बटण प्रेस करा व View Score वर क्लिक केल्यास आपल्याला किती मार्क मिळाले … Read more

२४.पदार्थ, वस्तू आणि ऊर्जा- इ . 5 वी परिसर अभ्यास भाग-१ ऑनलाईन टेस्ट- 5 th EVS 1 Online Test Sandeep sir

२४.पदार्थ, वस्तू आणि ऊर्जा इ . 5 वी परिसर अभ्यास भाग-१ ऑनलाईन टेस्ट Subject- EVS 1 ,5 th class Online Test Sandeep sir 5 वी परिसर अभ्यास भाग-१ ऑनलाईन टेस्ट खाली दिलेली आहे विद्यार्थ्यांनी प्रश्नवाचून काळजीपूर्वक टेस्ट सोडवावी .online test 8th class सोडवल्या नंतर Submit बटण प्रेस करा व View Score वर क्लिक केल्यास आपल्याला किती … Read more

२३.संसर्गजन्य रोग आणि रोगप्रतिबंध- इ . 5 वी परिसर अभ्यास भाग-१ ऑनलाईन टेस्ट- 5 th EVS 1 Online Test Sandeep sir

२३.संसर्गजन्य रोग आणि रोगप्रतिबंध इ . 5 वी परिसर अभ्यास भाग-१ ऑनलाईन टेस्ट Subject- EVS 1 ,5 th class Online Test Sandeep sir 5 वी परिसर अभ्यास भाग-१ ऑनलाईन टेस्ट खाली दिलेली आहे विद्यार्थ्यांनी प्रश्नवाचून काळजीपूर्वक टेस्ट सोडवावी .online test 8th class सोडवल्या नंतर Submit बटण प्रेस करा व View Score वर क्लिक केल्यास आपल्याला किती … Read more

२२.वाढ आणि व्यक्तिमत्व विकास- इ . 5 वी परिसर अभ्यास भाग-१ ऑनलाईन टेस्ट- 5 th EVS 1 Online Test Sandeep sir

२२.वाढ आणि व्यक्तिमत्व विकास इ . 5 वी परिसर अभ्यास भाग-१ ऑनलाईन टेस्ट Subject- EVS 1 ,5 th class Online Test Sandeep sir 5 वी परिसर अभ्यास भाग-१ ऑनलाईन टेस्ट खाली दिलेली आहे विद्यार्थ्यांनी प्रश्नवाचून काळजीपूर्वक टेस्ट सोडवावी .online test 8th class सोडवल्या नंतर Submit बटण प्रेस करा व View Score वर क्लिक केल्यास आपल्याला किती … Read more

2१,कामात व्यस्त आपली ज्ञानेंद्रिये जग- इ . 5 वी परिसर अभ्यास भाग-१ ऑनलाईन टेस्ट- 5 th EVS 1 Online Test Sandeep sir

2१,कामात व्यस्त आपली ज्ञानेंद्रिये इ . 5 वी परिसर अभ्यास भाग-१ ऑनलाईन टेस्ट Subject- EVS 1 ,5 th class Online Test Sandeep sir 5 वी परिसर अभ्यास भाग-१ ऑनलाईन टेस्ट खाली दिलेली आहे विद्यार्थ्यांनी प्रश्नवाचून काळजीपूर्वक टेस्ट सोडवावी .online test 8th class सोडवल्या नंतर Submit बटण प्रेस करा व View Score वर क्लिक केल्यास आपल्याला किती … Read more

२०.आपले भवनिक जग- इ . 5 वी परिसर अभ्यास भाग-१ ऑनलाईन टेस्ट- 5 th EVS 1 Online Test Sandeep sir

२०.आपले भवनिक जग इ . 5 वी परिसर अभ्यास भाग-१ ऑनलाईन टेस्ट Subject- EVS 1 ,5 th class Online Test Sandeep sir 5 वी परिसर अभ्यास भाग-१ ऑनलाईन टेस्ट खाली दिलेली आहे विद्यार्थ्यांनी प्रश्नवाचून काळजीपूर्वक टेस्ट सोडवावी .online test 8th class सोडवल्या नंतर Submit बटण प्रेस करा व View Score वर क्लिक केल्यास आपल्याला किती मार्क … Read more

१९.आपले अन्नघटक – इ . 5 वी परिसर अभ्यास भाग-१ ऑनलाईन टेस्ट- 5 th EVS 1 Online Test Sandeep sir

१९.आपले अन्नघटक इ . 5 वी परिसर अभ्यास भाग-१ ऑनलाईन टेस्ट Subject- EVS 1 ,5 th class Online Test Sandeep sir 5 वी परिसर अभ्यास भाग-१ ऑनलाईन टेस्ट खाली दिलेली आहे विद्यार्थ्यांनी प्रश्नवाचून काळजीपूर्वक टेस्ट सोडवावी .online test 8th class सोडवल्या नंतर Submit बटण प्रेस करा व View Score वर क्लिक केल्यास आपल्याला किती मार्क मिळाले … Read more

१८.पर्यावरण आणि आपण – इ . 5 वी परिसर अभ्यास भाग-१ ऑनलाईन टेस्ट- 5 th EVS 1 Online Test Sandeep sir

१८.पर्यावरण आणि आपण इ . 5 वी परिसर अभ्यास भाग-१ ऑनलाईन टेस्ट Subject- EVS 1 ,5 th class Online Test Sandeep sir 5 वी परिसर अभ्यास भाग-१ ऑनलाईन टेस्ट खाली दिलेली आहे विद्यार्थ्यांनी प्रश्नवाचून काळजीपूर्वक टेस्ट सोडवावी .online test 8th class सोडवल्या नंतर Submit बटण प्रेस करा व View Score वर क्लिक केल्यास आपल्याला किती मार्क … Read more

१७. वस्त्र- आपली गरज – इ . 5 वी परिसर अभ्यास भाग-१ ऑनलाईन टेस्ट- 5 th EVS 1 Online Test Sandeep sir

१७. वस्त्र- आपली गरज इ . 5 वी परिसर अभ्यास भाग-१ ऑनलाईन टेस्ट Subject- EVS 1 ,5 th class Online Test Sandeep sir 5 वी परिसर अभ्यास भाग-१ ऑनलाईन टेस्ट खाली दिलेली आहे विद्यार्थ्यांनी प्रश्नवाचून काळजीपूर्वक टेस्ट सोडवावी .online test 8th class सोडवल्या नंतर Submit बटण प्रेस करा व View Score वर क्लिक केल्यास आपल्याला किती … Read more

१६.पाणी – इ . 5 वी परिसर अभ्यास भाग-१ ऑनलाईन टेस्ट- 5 th EVS 1 Online Test Sandeep sir

१६.पाणी इ . 5 वी परिसर अभ्यास भाग-१ ऑनलाईन टेस्ट Subject- EVS 1 ,5 th class Online Test Sandeep sir 5 वी परिसर अभ्यास भाग-१ ऑनलाईन टेस्ट खाली दिलेली आहे विद्यार्थ्यांनी प्रश्नवाचून काळजीपूर्वक टेस्ट सोडवावी .online test 8th class सोडवल्या नंतर Submit बटण प्रेस करा व View Score वर क्लिक केल्यास आपल्याला किती मार्क मिळाले व … Read more