♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

आजचा अभ्यास PDF फाईल्स

अ.क्र  महिना  फाईल्स करीता  १ आजचा अभ्यास जुलै २०२० pdf फाईल्स  येथे क्लिक करा  २ आजचा अभ्यास ऑगस्ट २०२०  pdf फाईल्स  येथे क्लिक करा  ३ आजचा  अभ्यास सप्टेंबर २०२०  pdf फाईल्स  येथे क्लिक करा  ४ आजचा अभ्यास ऑक्टोबर २०२०  pdf फाईल्स  येथे क्लिक करा  ५ आजचा अभ्यास नोव्हेंबर २०२०  pdf फाईल्स  येथे क्लिक करा 

आजचा अभ्यास दिनांक 28 -11-2020

आजचा अभ्यास  दिनांक  28 -11-2020  ज्या विद्यार्थ्यांना अभ्यासाची पीडीएफ ओपन होण्यास काही अडचण असेल त्यांनी आपल्या इयत्तेच्या खालील लिंक वर क्लिक करून आजचा अभ्यास ओपन करू शकता.  *इयत्ता पहिली* *इयत्ता दूसरी*   *इयत्ता तिसरी* *इयत्ता चौथी* *इयत्ता पाचवी*  *इयत्ता सहावी* इयत्ता सातवी *इयत्ता आठवी* 

आजचा अभ्यास दिनांक 27-11-2020

आजचा अभ्यास  दिनांक   27-11-2020  ज्या विद्यार्थ्यांना अभ्यासाची पीडीएफ ओपन होण्यास काही अडचण असेल त्यांनी आपल्या इयत्तेच्या खालील लिंक वर क्लिक करून आजचा अभ्यास ओपन करू शकता.  इयत्ता पहिली इयत्ता दूसरी   इयत्ता तिसरी इयत्ता चौथी इयत्ता पाचवी  इयत्ता सहावी इयत्ता सातवी इयत्ता आठवी 

आजचा अभ्यास दिनांक 26-11-2020

आजचा अभ्यास  दिनांक   26-11-2020  ज्या विद्यार्थ्यांना अभ्यासाची पीडीएफ ओपन होण्यास काही अडचण असेल त्यांनी आपल्या इयत्तेच्या खालील लिंक वर क्लिक करून आजचा अभ्यास ओपन करू शकता.  इयत्ता पहिली इयत्ता दूसरी   इयत्ता तिसरी इयत्ता चौथी इयत्ता पाचवी  इयत्ता सहावी इयत्ता सातवी इयत्ता आठवी 

आजचा अभ्यास दिनांक 25-11-2020

आजचा अभ्यास  दिनांक  25-11-2020 ज्या विद्यार्थ्यांना अभ्यासाची पीडीएफ ओपन होण्यास काही अडचण असेल त्यांनी आपल्या इयत्तेच्या खालील लिंक वर क्लिक करून आजचा अभ्यास ओपन करू शकता. इयत्ता पहिली इयत्ता दूसरी  इयत्ता तिसरी इयत्ता चौथी इयत्ता पाचवी इयत्ता सहावी इयत्ता सातवी इयत्ता आठवी

आजचा अभ्यास whats App ग्रुप

आजचा अभ्यास    सर्व शिक्षकांना नमस्कार सोमवार  दिनांक १५/०६/2022 पासून आपण सत्र -1 करिता  आजचा घरचा अभ्यास हा उपक्रम  पुन्हा  सुरु करीत आहोत. मागील वर्षी आपण दिलेल्या प्रचंड प्रतिसादामुळे आपण  विद्यार्थ्यांपर्यंत  आजचा अभ्यास  नियमित  फॉरवर्ड  केल्यामुळे   महाराष्ट्रातील लाखो विद्यार्थ्यांना याचा फायदा देता आला.    या वर्षीदेखील आपला असाच प्रतिसाद राहील हीच अपेक्षा   आजचा अभ्यास वैशिष्ट्ये आजचा … Read more

इयत्ता ८ वी विषय -गणित चलन Page no 36

इयत्ता  ८ वी   विषय  -गणित  चलन Page no 36  (सेमी च्या विद्यार्थ्यांना मराठी  प्रश्नांच्या खाली  अभ्यास  दिलेला आहे .).      खालील व्हिडिओ पहा व घटक समजावून घ्या.              खालील उदाहरणे  आपल्या वहीत  सोडवा  सेमी च्या विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यास  7 Variation Practice Set 7.1   खालील व्हिडिओ पहा व घटक समजावून घ्या. Solve the following Problem in your notebook … Read more

इयत्ता ७ वी विषय -गणित परिमेय|संख्या व त्यावरील क्रिया Page no ३६

इयत्ता   ७  वी    विषय  -गणित परिमेय|संख्या व त्यावरील क्रिया   Page no  ३६ (सेमी च्या विद्यार्थ्यांना मराठी  प्रश्नांच्या खाली  अभ्यास  दिलेला आहे .).      खालील व्हिडिओ पहा व घटक समजावून घ्या.              खालील उदाहरणे  आपल्या वहीत  सोडवा  सेमी च्या विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यास  Operation on Rational Numbers, Maths std 7th   खालील व्हिडिओ पहा व घटक समजावून घ्या. … Read more

इयत्ता ६ वी विषय -गणित सरावसंच 15,प्रकरण 5,दशांश अपूर्णांक

इयत्ता    ६ वी  विषय  -गणित   सरावसंच 15,प्रकरण 5,दशांश अपूर्णांक     Page no  32 (सेमी च्या विद्यार्थ्यांना मराठी  प्रश्नांच्या खाली  अभ्यास  दिलेला आहे .).      खालील व्हिडिओ पहा व घटक समजावून घ्या.              खालील उदाहरणे  आपल्या वहीत  सोडवा  सेमी च्या विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यास  Practice Set 15 5. Decimal Fractions   खालील व्हिडिओ पहा व घटक समजावून घ्या. Solve the … Read more

इयत्ता १ ली विषय – गणित १८ व १९ ओळख व लेखन Page no ४४

इयत्ता  १ ली   विषय  – गणित  १८ व १९ ओळख व लेखन    Page no  ४४ (सेमी च्या विद्यार्थ्यांना मराठी  प्रश्नांच्या खाली  अभ्यास  दिलेला आहे .).      खालील व्हिडिओ पहा व घटक समजावून घ्या.              खालील उदाहरणे  आपल्या वहीत  सोडवा   व्हिडीओ दाखवल्याप्रमाणे खालील संख्या अगोदर पुस्तकावर व नंतर आपल्या वहीत लिहा सेमी च्या विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यास    खालील … Read more