♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

आजचा अभ्यास दिनांक 28 -11-2020

आजचा अभ्यास  दिनांक  28 -11-2020  ज्या विद्यार्थ्यांना अभ्यासाची पीडीएफ ओपन होण्यास काही अडचण असेल त्यांनी आपल्या इयत्तेच्या खालील लिंक वर …

Read more

आजचा अभ्यास दिनांक 27-11-2020

आजचा अभ्यास  दिनांक   27-11-2020  ज्या विद्यार्थ्यांना अभ्यासाची पीडीएफ ओपन होण्यास काही अडचण असेल त्यांनी आपल्या इयत्तेच्या खालील लिंक वर …

Read more

आजचा अभ्यास दिनांक 26-11-2020

आजचा अभ्यास  दिनांक   26-11-2020  ज्या विद्यार्थ्यांना अभ्यासाची पीडीएफ ओपन होण्यास काही अडचण असेल त्यांनी आपल्या इयत्तेच्या खालील लिंक वर …

Read more

आजचा अभ्यास दिनांक 25-11-2020

आजचा अभ्यास  दिनांक  25-11-2020 ज्या विद्यार्थ्यांना अभ्यासाची पीडीएफ ओपन होण्यास काही अडचण असेल त्यांनी आपल्या इयत्तेच्या खालील लिंक वर क्लिक …

Read more

आजचा अभ्यास whats App ग्रुप

आजचा अभ्यास    सर्व शिक्षकांना नमस्कार सोमवार  दिनांक १५/०६/2022 पासून आपण सत्र -1 करिता  आजचा घरचा अभ्यास हा उपक्रम  पुन्हा  सुरु …

Read more

इयत्ता ७ वी विषय -गणित परिमेय|संख्या व त्यावरील क्रिया Page no ३६

इयत्ता   ७  वी    विषय  -गणित परिमेय|संख्या व त्यावरील क्रिया   Page no  ३६ (सेमी च्या विद्यार्थ्यांना मराठी  प्रश्नांच्या …

Read more

इयत्ता ६ वी विषय -गणित सरावसंच 15,प्रकरण 5,दशांश अपूर्णांक

इयत्ता    ६ वी  विषय  -गणित   सरावसंच 15,प्रकरण 5,दशांश अपूर्णांक     Page no  32 (सेमी च्या विद्यार्थ्यांना मराठी  प्रश्नांच्या खाली  …

Read more