इयत्ता १ ली विषय – मराठी . चित्र बघ, नाव सांग, नाव दाखव ल अक्षर . page no १७

इयत्ता  १ ली   विषय -   मराठी . चित्र बघ, नाव…

सविस्तर वाचा इयत्ता १ ली विषय – मराठी . चित्र बघ, नाव सांग, नाव दाखव ल अक्षर . page no १७

इयत्ता 3 री विषय – इंग्रजी A Skit|| Who are you? page no 16 -17

खालील व्हिडिओ पहा  व  गोष्ट वाचण्याचा प्रयत्न करा व त्याप्रमाणे कृती करण्याचा…

सविस्तर वाचा इयत्ता 3 री विषय – इंग्रजी A Skit|| Who are you? page no 16 -17

इयत्ता २ री विषय – इंग्रजी 1.8 Word Basket. page no 10

खालील व्हिडिओ पहा  व  त्याप्रमाणे कृती करण्याचा प्रयत्न करा https://youtu.be/JmGjTqq3NNA खालील शब्द…

सविस्तर वाचा इयत्ता २ री विषय – इंग्रजी 1.8 Word Basket. page no 10