♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

रविवार ७ मार्च २०२१ सामान्य ज्ञान प्रश्नमंजुषा

आपल्या सर्वांना राष्ट्रिय विज्ञान दिना बद्दल  हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा  मराठी राजभाषा दिन ऑनलाइन प्रश्नमंजुषा स्पर्धेमध्ये सहभाग नियम  १.ऑनलाइन टेस्ट देताना आपले …

Read more