♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता ५ वी विषय – मराठी 25 ढोल page no 79

इयत्ता    ५ वी    विषय  –   मराठी 25 ढोल     page no   79     खालील प्रश्न हे पान क्रमांक    79  वरील आहेत      या  पाठाचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी व घटक समजावून घेण्यासाठी        व्हिडिओ पाहिल्यानंतर खालील प्रश्न सोडवा    Write the answers to the following questions in your notebook in beautiful handwriting (खालील प्रश्नांची उत्तरे … Read more

इयत्ता ५ वी विषय- परिसर 1 20. आपले भावनिक जग page no 103-106

इयत्ता  ५ वी    विषय- परिसर 1  20. आपले भावनिक जग       page no  103-106      खालील प्रश्न हे पान क्रमांक   103-106   वरील आहेत            पाठ समजावून घेण्यासाठी   खालील व्हिडिओ पाहण्यासाठी  व्हिडिओ पाहिल्यानंतर खालील प्रश्नांची उत्तरे सोडवा  खालील प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा . १   भावनांचा मेळ कसा घालावा  ?  उत्तर … Read more

इयत्ता ५ वी विषय- मराठी कापणी page no 76

इयत्ता  ५ वी  विषय- मराठी     कापणी      page no    76     खालील प्रश्न हे पान क्रमांक  76   वरील आहेत            पाठ समजावून घेण्यासाठी   खालील व्हिडिओ पाहण्यासाठी  व्हिडिओ पाहिल्यानंतर खालील प्रश्नांची उत्तरे सोडवा  खालील प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा . १   कापणी कोणत्या महिन्यात सुरू होते  ?  उत्तर :- …………………………………… २ … Read more

इयत्ता ५ वी विषय- परिसर 19.अन्नघटक page no 96-102

इयत्ता ५ वी     विषय- परिसर  19.अन्नघटक        page no   96-102     खालील प्रश्न हे पान क्रमांक 96-102    वरील आहेत            पाठ समजावून घेण्यासाठी   खालील व्हिडिओ पाहण्यासाठी   व्हिडिओ पाहिल्यानंतर खालील प्रश्नांची उत्तरे सोडवा  खालील प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा . १   पिष्टमय पदार्थ कशाला म्हणतात ?  उत्तर :- …………………………………… … Read more

इयत्ता ५ वी विषय -गणित 11. मापनावरील उदाहरणे Page no 66

इयत्ता  ५ वी      विषय  -गणित   11. ‘मापनावरील उदाहरणे     Page no 66   (सेमी च्या विद्यार्थ्यांना मराठी  प्रश्नांच्या खाली  अभ्यास  दिलेला आहे .).    या  पाठाचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी व घटक समजावून घेण्यासाठी                                     व्हिडिओ पाहिल्यानंतर खालील प्रश्न सोडवा       खालील उदाहरणे  आपल्या वहीत  सोडवा  उदाहरण संग्रह 47 सेमी च्या विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यास  11. Problems on … Read more

इयत्ता ५ वी विषय- मराठी 23 छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज page no 73 -74

इयत्ता   ५ वी  विषय- मराठी 23 छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज         page no   73 -74     खालील प्रश्न हे पान क्रमांक 73 -74   वरील आहेत            पाठ समजावून घेण्यासाठी   खालील व्हिडिओ पाहण्यासाठी  व्हिडिओ पाहिल्यानंतर खालील प्रश्नांची उत्तरे सोडवा  खालील प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा . १   छत्रपती राजर्षी शाहू … Read more

इयत्ता ५ वी विषय – इंग्रजी Writing page no 89

इयत्ता     ५ वी     विषय  –   इंग्रजी  Writing     page no  89     खालील प्रश्न हे पान क्रमांक   89  वरील आहेत      या  पाठाचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी व घटक समजावून घेण्यासाठी                                    व्हिडिओ पाहिल्यानंतर खालील प्रश्न सोडवा    Write the answers to the following questions in your notebook in beautiful handwriting (खालील प्रश्नांची उत्तरे … Read more

इयत्ता ५ वी विषय- परिसर 19. अन्नघटक page no 102

इयत्ता ५ वी   विषय- परिसर   19. अन्नघटक       page no  102      खालील प्रश्न हे पान क्रमांक 102    वरील आहेत            पाठ समजावून घेण्यासाठी   खालील व्हिडिओ पाहण्यासाठी  व्हिडिओ पाहिल्यानंतर खालील प्रश्नांची उत्तरे सोडवा  खालील प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा . काय करावे बरे? 1.शरीराला पुरेशी प्रथिने मिळायला हवीत.  उत्तर :- …………………………………… … Read more

इयत्ता ५ वी विषय -गणित 11. ‘मापनावरील उदाहरणे Page no 64

इयत्ता    ५ वी   विषय  -गणित  11. ‘मापनावरील उदाहरणे   Page no  64 (सेमी च्या विद्यार्थ्यांना मराठी  प्रश्नांच्या खाली  अभ्यास  दिलेला आहे .).    या  पाठाचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी व घटक समजावून घेण्यासाठी          \                           व्हिडिओ पाहिल्यानंतर खालील प्रश्न सोडवा       खालील उदाहरणे  आपल्या वहीत  सोडवा  सेमी च्या विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यास  11. Problems on Measurement Page no  64  या  … Read more

इयत्ता ५ वी विषय – इंग्रजी He knows the workman page no 87

इयत्ता   ५ वी       विषय  –   इंग्रजी  He knows the workman  page no   87     खालील प्रश्न हे पान क्रमांक   87  वरील आहेत      या  पाठाचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी व घटक समजावून घेण्यासाठी     व्हिडिओ पाहिल्यानंतर खालील प्रश्न सोडवा    Write the answers to the following questions in your notebook in beautiful handwriting (खालील … Read more