इयत्ता 5 वी विषय परिसर अभ्यास भाग १ पृथ्वीचे फिरणे Home Study

 खालील व्हिडिओ पूर्ण  पहा व खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा https://youtu.be/_3mn-OOtE1U खालील प्रश्नांची…

सविस्तर वाचा इयत्ता 5 वी विषय परिसर अभ्यास भाग १ पृथ्वीचे फिरणे Home Study

इयत्ता पाचवी विषय परिसर 2 इतिहास म्हणजे काय Home Study

 खालील व्हिडिओ पहा व त्यानुसार प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा https://youtu.be/BUitLA98nOs खालील…

सविस्तर वाचा इयत्ता पाचवी विषय परिसर 2 इतिहास म्हणजे काय Home Study

इयत्ता तिसरी विषय परिसर आपल्या अवतीभवती Home Study

 खालील व्हिडिओ पहा व त्यानुसार प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा https://youtu.be/br5AOU9BeVw खालील…

सविस्तर वाचा इयत्ता तिसरी विषय परिसर आपल्या अवतीभवती Home Study

इयत्ता चौथी विषय इतिहास 2. संतांची कामगिरी Home Study

खालील व्हिडिओ पहा व त्यानुसार प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा https://youtu.be/3b4ZJccDiF4 खालील…

सविस्तर वाचा इयत्ता चौथी विषय इतिहास 2. संतांची कामगिरी Home Study

इ. ४ थी विषय मराठी बोलणारी नदी घरचा अभ्यास

निर्मिती - संदिप वाघमोरे https://youtu.be/axNFfzrV1is वरील व्हिडिओ पाहून त्यावर आधारीत  प्रश्नांची उत्तरे…

सविस्तर वाचा इ. ४ थी विषय मराठी बोलणारी नदी घरचा अभ्यास