♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

सुंदर हस्ताक्षर लेखन भाग 9

sundar akshar kase kadhave ,सुंदर अक्षर कसे काढावे

सुंदर हस्ताक्षर लेखन  सोप्या पद्धतीने आपला सराव व्हावा याकरिता एक सामान अक्षरांचे वळण असणाऱ्या अक्षर गटानुसार व्हिडीओ क्रमाने दिलेले आहेत. निश्चितच आपल्याला हे व्हिडीओ आवडतील सदर वेबसाइटची लिंक आपण आपल्या सर्व ग्रुप वर अवश्य शेअर करावी.  सुंदर अक्षर लेखन व्हिडिओ क्रमांक 9 मध्ये आपणास अक्षरग ड  इ , ई ,झ , ह     त्यांचा  … Read more

सुंदर हस्ताक्षर लेखन भाग 8

sundar akshar kase kadhave ,सुंदर अक्षर कसे काढावे

सुंदर हस्ताक्षर लेखन  सोप्या पद्धतीने आपला सराव व्हावा याकरिता एक सामान अक्षरांचे वळण असणाऱ्या अक्षर गटानुसार व्हिडीओ क्रमाने दिलेले आहेत. निश्चितच आपल्याला हे व्हिडीओ आवडतील सदर वेबसाइटची लिंक आपण आपल्या सर्व ग्रुप वर अवश्य शेअर करावी.  सुंदर अक्षर लेखन व्हिडिओ क्रमांक 8 मध्ये आपणास अक्षरग ट  ठ , ड , द , क्ष     … Read more

सुंदर हस्ताक्षर लेखन भाग 7

sundar akshar kase kadhave ,सुंदर अक्षर कसे काढावे

सुंदर हस्ताक्षर लेखन  सोप्या पद्धतीने आपला सराव व्हावा याकरिता एक सामान अक्षरांचे वळण असणाऱ्या अक्षर गटानुसार व्हिडीओ क्रमाने दिलेले आहेत. निश्चितच आपल्याला हे व्हिडीओ आवडतील सदर वेबसाइटची लिंक आपण आपल्या सर्व ग्रुप वर अवश्य शेअर करावी.  सुंदर अक्षर लेखन व्हिडिओ क्रमांक 7 मध्ये आपणास अक्षरगट  ण, प, ष , फ     त्यांचा  सराव याची  … Read more

सुंदर हस्ताक्षर लेखन भाग 6

sundar akshar kase kadhave ,सुंदर अक्षर कसे काढावे

सुंदर हस्ताक्षर लेखन  सोप्या पद्धतीने आपला सराव व्हावा याकरिता एक सामान अक्षरांचे वळण असणाऱ्या अक्षर गटानुसार व्हिडीओ क्रमाने दिलेले आहेत. निश्चितच आपल्याला हे व्हिडीओ आवडतील सदर वेबसाइटची लिंक आपण आपल्या सर्व ग्रुप वर अवश्य शेअर करावी.  सुंदर अक्षर लेखन व्हिडिओ क्रमांक 6 मध्ये आपणास अक्षरगट  र, स , श , ख    त्यांचा  सराव याची  … Read more

सुंदर हस्ताक्षर लेखन भाग 5

sundar akshar kase kadhave ,सुंदर अक्षर कसे काढावे

सुंदर हस्ताक्षर लेखन  सोप्या पद्धतीने आपला सराव व्हावा याकरिता एक सामान अक्षरांचे वळण असणाऱ्या अक्षर गटानुसार व्हिडीओ क्रमाने दिलेले आहेत. निश्चितच आपल्याला हे व्हिडीओ आवडतील सदर वेबसाइटची लिंक आपण आपल्या सर्व ग्रुप वर अवश्य शेअर करावी.  सुंदर अक्षर लेखन व्हिडिओ क्रमांक 6 मध्ये आपणास अक्षरगट  व, ब , क , ळ    त्यांचा  सराव याची  … Read more

सुंदर हस्ताक्षर लेखन भाग 4

sundar akshar kase kadhave ,सुंदर अक्षर कसे काढावे

सुंदर हस्ताक्षर लेखन  सोप्या पद्धतीने आपला सराव व्हावा याकरिता एक सामान अक्षरांचे वळण असणाऱ्या अक्षर गटानुसार व्हिडीओ क्रमाने दिलेले आहेत. निश्चितच आपल्याला हे व्हिडीओ आवडतील सदर वेबसाइटची लिंक आपण आपल्या सर्व ग्रुप वर अवश्य शेअर करावी.  सुंदर अक्षर लेखन व्हिडिओ क्रमांक 4 मध्ये आपणास अक्षरगट  ग .म , भ, न ,त,ल   त्यांचा  सराव याची  … Read more

सुंदर हस्ताक्षर लेखन भाग 3

sundar akshar kase kadhave ,सुंदर अक्षर कसे काढावे

सुंदर हस्ताक्षर लेखन  सोप्या पद्धतीने आपला सराव व्हावा याकरिता एक सामान अक्षरांचे वळण असणाऱ्या अक्षर गटानुसार व्हिडीओ क्रमाने दिलेले आहेत. निश्चितच आपल्याला हे व्हिडीओ आवडतील सदर वेबसाइटची लिंक आपण आपल्या सर्व ग्रुप वर अवश्य शेअर करावी.  सुंदर अक्षर लेखन व्हिडिओ क्रमांक 3 मध्ये आपणास अक्षरांचे अवयव व  त्यांचा  सराव याची  माहिती  दिलेली आहे  sundar akshar … Read more

सुंदर हस्ताक्षर लेखन भाग २

sundar akshar kase kadhave ,सुंदर अक्षर कसे काढावे

सुंदर हस्ताक्षर लेखन  सोप्या पद्धतीने आपला सराव व्हावा याकरिता एक सामान अक्षरांचे वळण असणाऱ्या अक्षर गटानुसार व्हिडीओ क्रमाने दिलेले आहेत. निश्चितच आपल्याला हे व्हिडीओ आवडतील सदर वेबसाइटची लिंक आपण आपल्या सर्व ग्रुप वर अवश्य शेअर करावी.  सुंदर अक्षर लेखन व्हिडिओ क्रमांक २  मध्ये आपणास लेखन पूर्वतयारी रेषा व आकार यांचा सराव याची  माहिती  दिलेली आहे … Read more

सुंदर हस्ताक्षर लेखन भाग १

sundar akshar kase kadhave ,सुंदर अक्षर कसे काढावे

सुंदर हस्ताक्षर लेखन  सोप्या पद्धतीने आपला सराव व्हावा याकरिता एक सामान अक्षरांचे वळण असणाऱ्या अक्षर गटानुसार व्हिडीओ क्रमाने दिलेल्या आहेत सुंदर अक्षर लेखन व्हिडिओ क्रमांक 1  मध्ये आपणास अक्षरा चे नियम व पेन कोणत्या प्रकारचा वापरावा याची  माहिती  दिलेली आहे sundar akshar lekhan kaise karave,akshar lekhan,sundar hastakshar, sundar hastakshar marathi,sundar akshar kase kadhave,sundar akshar lekhan,marathi … Read more

सुंदर हस्ताक्षर सराव

अक्र व्हिडिओ चे नाव व्हिडिओ पाहण्यासाठी  1 अक्षरांचे अवयव ओळख  येथे क्लिक करा  2 अक्षर गट 1व 2 ग म भ न त ल व ब क ळ यांचे स्ट्रोक नुसार लेखन येथे क्लिक करा  3 अक्षर गट 3व4 र स श ख ण प ष फ यांचे स्ट्रोक नुसार लेखन येथे क्लिक करा  4 … Read more