♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता ८ वी विषय -गणित 16 पृष्ठफळ व घनफळ Page no 108

इयत्ता   ८ वी   विषय  -गणित 16 पृष्ठफळ व घनफळ      Page no 108  (सेमी च्या विद्यार्थ्यांना मराठी  प्रश्नांच्या खाली  अभ्यास  दिलेला आहे .).    या  पाठाचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी व घटक समजावून घेण्यासाठी                                    व्हिडिओ पाहिल्यानंतर खालील प्रश्न सोडवा       खालील उदाहरणे  आपल्या वहीत  सोडवा  सेमी च्या विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यास  16 Surface area and Volume  Page no … Read more

इयत्ता ८ वी विषय- इतिहास १३. स्वातंत्र्यलढ्याची परिपूर्ती page no 59-61

इयत्ता ८ वी   विषय-  इतिहास १३. स्वातंत्र्यलढ्याची परिपूर्ती       page no   59-61     खालील प्रश्न हे पान क्रमांक   59-61  वरील आहेत    पाठ समजावून   घेण्यासाठी व  खालील व्हिडिओ  पाहण्यासाठी   व्हिडिओ पाहिल्यानंतर खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा  खालील प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा . दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्याय निवडून विधाने पुन्हा लिहा भारतात … Read more

इयत्ता ८ वी विषय- विज्ञान 16. प्रकाशाचे परावर्तन page no 110- 115

इयत्ता  ८ वी     विषय- विज्ञान  16. प्रकाशाचे परावर्तन        page no 110- 115        खालील प्रश्न हे पान क्रमांक  110- 115      वरील आहेत            पाठ समजावून घेण्यासाठी   खालील व्हिडिओ पाहण्यासाठी  व्हिडिओ पाहिल्यानंतर खालील प्रश्नांची उत्तरे सोडवा  खालील प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा . सेमी च्या विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यास   16. Reflection of … Read more

इयत्ता ८ वी विषय -गणित 15 क्षेत्रफळ Page no 95-97

इयत्ता  ८ वी     विषय  -गणित 15 क्षेत्रफळ       Page no  95-97 (सेमी च्या विद्यार्थ्यांना मराठी  प्रश्नांच्या खाली  अभ्यास  दिलेला आहे .).    या  पाठाचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी व घटक समजावून घेण्यासाठी    व्हिडिओ पाहिल्यानंतर खालील प्रश्न सोडवा       खालील उदाहरणे  आपल्या वहीत  सोडवा  सेमी च्या विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यास  15 Area   Page no  95-97  या  पाठाचा … Read more

इयत्ता ८ वी विषय- इतिहास १२. स्वातंत्र्यप्राप्ती page no 56-58

इयत्ता ८ वी    विषय-   इतिहास  १२. स्वातंत्र्यप्राप्ती     page no   56-58     खालील प्रश्न हे पान क्रमांक    56-58  वरील आहेत    पाठ समजावून   घेण्यासाठी व  खालील व्हिडिओ  पाहण्यासाठी   व्हिडिओ पाहिल्यानंतर खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा  खालील प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा . १  इंग्रजांनी कोणत्या नीतीचा अवलंब केला होता  ?  उत्तर :- … Read more

इयत्ता ८ वी विषय- विज्ञान 15. ध्वनी page no 106-108

इयत्ता  ८ वी      विषय- विज्ञान  15. ध्वनी        page no 106-108       खालील प्रश्न हे पान क्रमांक 106-108      वरील आहेत            पाठ समजावून घेण्यासाठी   खालील व्हिडिओ भाग १ पाहण्यासाठी            पाठ समजावून घेण्यासाठी   खालील व्हिडिओ भाग 2 पाहण्यासाठी  व्हिडिओ पाहिल्यानंतर खालील प्रश्नांची उत्तरे सोडवा  खालील प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा … Read more

इयत्ता ८ वी विषय- इतिहास ११. समतेचा लढा page no 52 -54

इयत्ता  ८ वी    विषय- इतिहास  ११. समतेचा लढा  page no  52 -54     खालील प्रश्न हे पान क्रमांक  52 -54  वरील आहेत    पाठ समजावून   घेण्यासाठी व  खालील व्हिडिओ  पाहण्यासाठी   व्हिडिओ पाहिल्यानंतर खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा  खालील प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा . १  डॉक्टर आनंदीबाई जोशी यांच्या विषयी माहिती द्या  ?  उत्तर :- …………………………………… … Read more

इयत्ता ८ वी विषय- भूगोल ९. नकाशाप्रमाण page no 60-68

इयत्ता ८ वी    विषय-    भूगोल  ९. नकाशाप्रमाण      page no   60-68     खालील प्रश्न हे पान क्रमांक  60-68   वरील आहेत       घटक समजावून घेण्यासाठी व व्हिडीओ पाहण्यासाठी  व्हिडिओ पाहिल्यानंतर खालील प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा . १  बृहद्प्रमाण व लघुप्रमाण नकाशे यातील फरक स्पष्ट करा   ?  उत्तर :- …………………………………… सॅनिटायजर जर्म्स … Read more

इयत्ता ८ वी विषय- इतिहास ११. समतेचा लढा page no 50-52

इयत्ता  ८ वी    विषय- इतिहास   ११. समतेचा लढा       page no   50-52     खालील प्रश्न हे पान क्रमांक  50-52  वरील आहेत    पाठ समजावून   घेण्यासाठी व  खालील व्हिडिओ  पाहण्यासाठी   व्हिडिओ पाहिल्यानंतर खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा  खालील प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा . १   शेतकऱ्यांनी ब्रिटिशांविरुद्ध आंदोलन का केले ?  उत्तर … Read more

इयत्ता ८ वी विषय- विज्ञान 15. ध्वनी page no 104-106

इयत्ता ८ वी      विषय- विज्ञान  15. ध्वनी     page no 104-106   मराठी अभ्यासाच्या खाली सेमी  विद्यार्थ्यांना अभ्यास दिलेला आहे .      खालील प्रश्न हे पान क्रमांक  104-106    वरील आहेत            पाठ समजावून घेण्यासाठी   खालील व्हिडिओ पाहण्यासाठी  व्हिडिओ पाहिल्यानंतर खालील प्रश्नांची उत्तरे सोडवा  खालील प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा . १   ध्वनी … Read more