♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

2 री गणित Online Test

विभाग-२
संख्यांचा लहान मोठेपणायेथे क्लिक करा
संख्येची शेजारी लगतची मागची व पुढची संख्यायेथे क्लिक करा
संख्यांचा चढता उतरता क्रमयेथे क्लिक करा
चला संख्या तयार करूयायेथे क्लिक करा
संख्यावाचक मूल्यवाचक क्रमवाचक शब्दयेथे क्लिक करा
मिळवू चित्रातून माहितीयेथे क्लिक करा
बेरीज हातच्याचीयेथे क्लिक करा

सूचना – उर्वरीत घटक अपडेट करण्याचे काम सरु आहे . लवकरच या ठिकाणी उर्वरीत घटक उपलब्ध होतील.

Leave a comment