♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इ. ८ वी E learning content

सूचना

या ठिकाण इ 8 वीचा Content उपलब्ध होईल .आपणास जो कन्टेन्ट हवा आहे त्यावर क्लिक करा.उर्वरित कन्टेन्ट अपडेट करण्याचे काम सुरू आहे लवकरच या ठिकाणी उपलब्ध होईल .नवनवीन कन्टेन्ट करीता वेबसाईटला नियमित भेट देत रहा .

1st e learing logo

ई – लर्निंग व्हिडिओ


aakarik mulymapan nondi

आकारिक मूल्यमापन नोंदी


prashnpatrika

प्रश्नपत्रिका


Online test

ऑनलाईन टेस्ट