♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इ 5 वी सेतू अभ्यास दिवस १३

इ  5  वी  सेतू  अभ्यास दिवस  १३ 

विषय  – गणित या घटकाचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक कराअहमदजवळ ७००० रुपये होते त्याने २६९४ रुपयांची खरेदी केली तर त्याच्याजवळ आता किती रक्कम शिल्लक असेल ?


3. विषय – इंग्रजी

सेतू अभ्यास विषय इंग्रजी याचा अभ्यास करण्यासाठी