♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

आंबुशी रानभाजी माहिती व रेसिपी | Ambushi ranbhaji recipe in marathi

आंबुशी रानभाजी माहिती व रेसिपी | Ambushi ranbhaji recipe in marathi

शास्त्रीय नाव – Oxalis Corniculata

इंग्रजी नाव – Indian Sorrel

कुळ – Oxalidaceae

स्थानिक नाव – आंबुटी, आंबाती आंबटी, भुईपर्पटी इ.

पाककला : Ambushi ranbhaji recipe in marathi

साहित्य-आंबुशीची पाने, तुरडाळ (किंवा मुग, मसुरडाळ), दाणेकुट, हिरव्या मिरच्यांची पेस्ट, तेल, डाळीचे पीठ, लसुन पाकळ्या, मोहरी, हिंग, हळद, गुळ इ.

कृती –

> तेलाच्या फोडणीत लसून परतुन घेणे

> आंबुशची भाजी व डाळ कुकुरमध्ये शिजवून, घोटून त्यात डाळीचे पीठ लावावे.

> फोडणीत भाजी घालावी. वाटलेली मिरची पेस्ट, मीठ, दाणेकुट व गुळ घालुन शिजवावी.

आंबुशी

शास्त्रीय नाव – Oxalis Corniculata

इंग्रजी नाव – Indian Sorrel

कुळ – Oxalidaceae

स्थानिक नाव – आंबुटी, आंबाती आंबटी, भुईपर्पटी इ.

पाककला :

साहित्य-आंबुशीची पाने, तुरडाळ (किंवा मुग, मसुरडाळ), दाणेकुट, हिरव्या मिरच्यांची पेस्ट, तेल, डाळीचे पीठ, लसुन पाकळ्या, मोहरी, हिंग, हळद, गुळ इ.

कृती –

> तेलाच्या फोडणीत लसून परतुन घेणे

> आंबुशची भाजी व डाळ कुकुरमध्ये शिजवून, घोटून त्यात डाळीचे पीठ लावावे.

> फोडणीत भाजी घालावी. वाटलेली मिरची पेस्ट, मीठ, दाणेकुट व गुळ घालुन शिजवावी.