♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

पाथरी रानभाजी माहिती व रेसिपी |Pathari ranbhaji recipe in marathi

पाथरी रानभाजी माहिती व रेसिपी |Pathari ranbhaji recipe in marathi

शास्त्रीय नाव – Launea procumbens 

उपयुक्त भाग – पाने

कुळ – अ‍ॅस्टरोएसी

कालावधी  –वर्षभर (फुले : नोव्हेंबर – डिसेंबर)

पाककला –

पातुर ची भाजी

साहित्य- पाथरीची चिरलेली भाजी, ताक, मीठ, हिरवी मिरची, लाल मिरची, साखर, चणाडाळ, शेंगदाणे, बेसन, तेल, मेथी, मोहरी, हिंग, हळद, जिरे इ.

कृती –

> पाथरीची चिरलेली भाजी उकडून घ्यावी व पाणी टाकून द्यावे.

> डाळ, दाणे, भिजवून तासाभराने दाणे, डाळ वेगवेगळे शिजवावे.

> पाथरीची भाजी शिजवून घ्यावी. तेव्हाच मीठ, साखर, बेसन व ताक घालुन एकजीव करावे.

> डाळ, दाणे घालावे. फोडणीत दोन्ही मिरच्या व इतर साहित्य घालुन त्यात एकजीव केलेली भाजी

ओतावी व ढवळत राहून उकळावे.

> ताकाऐवजी चिंचेचा कोळ व गुळ घालुनही भाजी करता येईल.