♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

वरिष्ठ/निवड वेतनश्रेणी प्रशिक्षण नोंदणीचा कालावधी मुदतवाढ सविस्तर माहिती

वरिष्ठ/निवड वेतनश्रेणी प्रशिक्षण नोंदणीचा कालावधी मुदतवाढ 

      राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र  यांच्या मार्फत घेण्यात येणाऱ्या वरिष्ठ व निवड वेतन श्रेणी प्रशिक्षण नोंदणीचा कालावधीमध्ये मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे.

यासंदर्भात राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र  यांच्या काढून  दिनांक 23/12/2021 रोजी वरिष्ठ व निवड वेतनश्रेणीचा प्रशिक्षण  सूचना व कार्यक्रम  प्रसिद्ध करण्यात आले आहे .

वरिष्ठ / निवड वेतनश्रेणी प्रशिक्षणाचे नियोजन, वेळापत्रक व सूचना खालीलप्रमाणे आहेत 

अक्रकरावयाची कामेकालावधी
पोर्टलवरील ऑनलाईन प्रशिक्षण नोंदणीचा कालावधीदि. ०५/०१/२०२२
नोंदणी केलेल्या तथापि पेमेंट पूर्ण होऊ न शकलेल्या शिक्षकांनी पेमेंट पूर्ण करणे दि.०६/०१/२०२२ ते दि.०८/०१/२०२२
शालार्थ आयडी नसलेल्यांनी लिंकमध्ये (लिंक क्र.२) नोंदणी केलेल्या प्रशिक्षणार्थीची माहितीची जिल्हास्तरावर पडताळणी करणेदि.९/०१/२०२२ ते दि. १५/०१/२०२२
नोंदणी केलेल्या प्रशिक्षणार्थ्यांना लॉगीन आयडी व पासवर्ड पाठविणे   दि.१६/०१/२०२२ ते दि.२०/०१/२०२२

वरिष्ठ / निवड वेतनश्रेणी प्रशिक्षणा करिता नोंदणी करणे  https://training.scertmaha.ac.in  या संकेत स्थळावर उपलब्ध आहेत.

वरिष्ठ / निवड वेतनश्रेणी प्रशिक्षणा करिता नोंदणी कशाप्रकारे करायची या करिता 

येथे क्लिक करा 

2022-2023 शाळा प्रवेशासाठी बालकाचे वय किती असावे ? शासन निर्णयासह सविस्तर माहिती

येथे क्लिक करा

आयकर गणनेचा नवीन नियम 115BAC 2021 चे परिपत्रक

येथे क्लिक करा

सदर परिपत्रक आपण पीडीएफ मध्ये पाहू शकता 

सदर पोस्ट आपल्या इतर ग्रुप वर शेअर करण्यासाठी खालील व्हाट्सअप च्या आयकॉन वर क्लिक करा 

ही माहिती व्हाट्सअप वर शेअर करण्यासाठी खालील व्हाट्सअप च्या आयकॉन वर क्लिक करा 

दररोज सकाळी सात वाजता व्हिडिओ व प्रश्न असलेला आजचा घरचा अभ्यास पीडीएफ मिळवण्यासाठी  व्हाट्सअप ग्रुप ला जॉईन होण्यासाठी

येथे क्लिक करा 

MPSC व नोकरी विषयक नियमित अपडेट व्हाट्सअप वर  मिळवण्यासाठी

येथे क्लिक करा