♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इ 8 वी सेतू अभ्यास दिवस 32

इ 8 वी  सेतू अभ्यास दिवस  32

विषय  – मराठी 


खालील दिलेल्या प्रश्नांची उत्तरे द्या :

  1. पाणीपुरवठा बंद राहण्याबाबतची कारणे सांगा ?
  2. . पाणीपुरवठा कोणत्या दिवशी बंद राहणार आहे ?

“उद्या शहरातील वीज पुरवठा बंद राहील. या विषयावर सूचनाफलक तयार करा.

सक्षम बनू या.

शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना विषय देऊन सूचनाफलक तयार करण्यास सांगणे त्याकरिता खालील गोष्टी लक्षात ठेवाव्यास सांगणे.

  1. सूचना कमीत कमी शब्दात असावी.
  2. सूचनेचे लेखन साष्ट शब्दात नेमके व विषयानुसार असावे.
  3. सुचनेतील शब्द सर्वाना अर्थ समजण्यास सोपे असावे
  4. 4. सूचनेचे लेखन शुद्ध असावे.
  1. तुमच्या शाळेत सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. हा कार्यक्रम पाहण्यासाठी पालकांना आवाहन करणारा सूचनाफलक तयार करा.
  2. सार्वजनिक ठिकाणी रस्त्यांच्या दुतर्फा पाणीबचतीच्या संदर्भात आपल्यासाठी काही संदेश लिहिलेले असतात. त्यांचा संग्रह करा . त्यातील तुम्हाला आवडलेल्या संदेशाचे फलक तयार करून शाळेच्या परिसरात लावा.


2. विषय – गणित 

सेतू अभ्यास विषय गणित याचा अभ्यास करण्यासाठी