♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

सोप्या पद्धतीने पाण्यामध्ये पोहणारे बदक चित्र काढा व रंगवा

how to draw scenery with duck

असे चित्र कसे काढायचे हे शिकण्यासाठी खालील व्हिडिओ पहा

असे चित्र कसे काढायचे हे शिकण्यासाठी खालील व्हिडिओ पहा 

 

  • सोप्या पद्धतीने सशाचे चित्र काढा व रंगवा
  • सोप्या पद्धतीने हत्तीचे चित्र काढा व रंगवा

Leave a comment