♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इ 7 वी सेतू अभ्यास दिवस १२

इ  7 वी  सेतू अभ्यास दिवस  १२

विषय  – विज्ञान    कृतीपत्रिका 11

evs-kruti-setu-


इयत्ता सहावी प्रकरण 9 गती व गतीचे प्रकार 

या घटकाचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा

खालील प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा 

1. हातामध्ये एक चेंडू घ्या व खुर्चीवर उभे राहून चेंडू खाली सोडा व यावरून चेंडूच्या गतीचा प्रकार ओळखा.

उत्तर : ………………………………………….

2. आपल्या रोजच्या जीवनातील रेषीय गतीची काही उदाहरणे सांगा..

उत्तर : ………………………………………….

3. रेषीय एकसमान गती व रेषीय असमान गती यामधील फरक उदाहरणासह स्पष्ट करा.

उत्तर : ………………………………………….

4. तुमच्या निरीक्षणातील गतिमान वस्तूंची यादी करा.

उत्तर : ………………………………………….

5. विषय – इतिहास

सेतू अभ्यास विषय इतिहास याचा अभ्यास करण्यासाठी