♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

9 वी इतिहास व राज्यशास्त्र Online Test

अनु क्र      पाठाचे नाव        ऑनलाईन टेस्ट लिंक
1इतिहासाची साधने  येथे क्लिक करा 
2भारत:१९६० नंतरच्या घडामोडीयेथे क्लिक करा 
शैक्षणिक वाटचालयेथे क्लिक करा
महिला व अन्य दुर्बल घटकांचे सक्षमीकरणयेथे क्लिक करा
विज्ञान व तंत्रज्ञानयेथे क्लिक करा
उद्योग व व्यापारयेथे क्लिक करा
बदलते जीवन भाग- 1येथे क्लिक करा
१०बदलते जीवन भाग -2येथे क्लिक करा

राज्यशास्त्र

महायुद्धोत्तर राजकीय घडामोडीयेथे क्लिक करा
भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची वाटचालयेथे क्लिक करा
भारताची सुरक्षा व्यवस्थायेथे क्लिक करा
संयुक्त राष्ट्रयेथे क्लिक करा
भारत व अन्य देशयेथे क्लिक करा
आंतरराष्ट्रीय समस्यायेथे क्लिक करा

सूचना – उर्वरीत घटक अपडेट करण्याचे काम सरु आहे . लवकरच या ठिकाणी उर्वरीत घटक उपलब्ध होतील.

Leave a comment