♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता ८ वी विषय – इंग्रजी The Little River page no 37

इयत्ता  ८ वी       विषय  –   इंग्रजी  The Little River    page no 37   

    खालील प्रश्न हे पान क्रमांक     वरील आहेत 

     खालील व्हिडिओ पहा व घटक समजावून घ्या.                                            

  Write the answers to the following questions in your notebook in beautiful handwriting

(खालील प्रश्नांची उत्तरे सुंदर हस्ताक्षरात वहीत लिहा ) 

1How deep the river is ?नदी किती खोल आहे ?

Answer:- ………………………………

2  How are the river banks ? नदीचे किनारे कसे आहेत ?

Answer:- ………………………………

3. How is sand  ? रेती कशी आहे ?

Answer:- ………………………………

4 What is used to wash dishes? ताट धुण्यासाठी कशाचा वापर केला जातो ?

Answer:- ………………………………

या पाठा खालील वर्कशॉप सोडवण्यासाठी खालील व्हिडिओ  पहा 

  • तुम्हाला इंग्रजी बोलायला शिकायचे आहे ?  मग खालील लिंक वर क्लिक करा आणि सोप्या पद्धतीने इंग्रजी कसे बोलता येईल येईल याचे  आपल्या मराठी भाषेतून असलेले   व्हिडिओ पहा

  • सोप्या पद्धतीने कागदापासून आकर्षक पेपर बॉक्स तयार करणे
  • सोप्या पद्धतीने पेपर बॅग बनवा