इयत्ता ६ वी विषय – इंग्रजी Page No. 22

वरील व्हिडिओ पहा व खालील  शब्द मोठ्याने वाचा  व  स्वतः अनेक  वाक्य  तयार करा 

Name (required)E-mail (required)Website

Leave a Reply