♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इ 6 वी सेतू अभ्यास दिवस 7

विषय  – मराठी 

क्षेत्र – लेखन


खालील संवाद  लिहा 

१) आई व मुलगा बाजारात जाताना

२) मैदानात शिक्षक व विद्यार्थी

३) फुलपाखरु आणि मी

विषय  – गणित 

खालील माहितीच्या आधारे घटक समजून घ्या

विषय  – इंग्रजी

Template No: 7

या घटकाचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा

व्हिडिओमधील दाखवलेली कविता समजावून घ्या व त्यामध्ये असलेले रायमिंग वर्ड्स यमक जुळणारे शब्द वहीत लिहून काढा

उदाहरणार्थ : – May-day

विषय  – विज्ञान    कृतीपत्रिका 7

इयत्ता पाचवी मधील पाठ क्रमांक 11 आपले घर  व पर्यावरण


या घटकाचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा

खालील प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा 

1) तुम्ही ज्या ठिकाणी राहता त्या परिसरामध्ये पर्यावरणाचे कोणकोणते घटक दिसतात ते लिहा.

उत्तर : ………………………………………….

2) खालील चित्राचे निरीक्षण करा व त्यात कोणकोणते प्रदूषण होताना दिसत आहे ते लिहा.

उत्तर : ………………………………………….

पृथ्वीचे फिरणे

या घटकाचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा

खालील प्रश्नांची उत्तरे आठवुन आपल्या वहीत लिहा 

१) दिवसाचे दोन भाग कोणते ?

उत्तर : ………………………………………….

२) एका महिन्यात साधारणपणे किती दिवस असतात ?

उत्तर : ………………………………………….

३) एका वर्षात एकूण किती महीने येतात ?

उत्तर : ………………………………………….

4 पृथ्वीच्या एका परिभ्रमणात तिची किती परिवलने होतात ?

उत्तर : ………………………………………….

5 पृथ्वी आपल्या परिभ्रमण काळात कोणाभोवती फिरते?

उत्तर : ………………………………………….

6 पृथ्वीचे परीभ्रमण दाखविणारी आकृती काढा.

उत्तर : ………………………………………….

विषय  – हिंदी  

गाँवऔर शहर


या घटकाचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा

१ गाँव और शहर की तुलना करें।

उत्तर : ………………………………………….

२ गाँव और शहर की विशेषताएँ लिखे ।

उत्तर : ………………………………………….

३ गाँव और शहर की स्वच्छता के बारे में बताएँ ?

उत्तर : ………………………………………….

४  गाँव और शहर की अनुशासन के बारे में बताएँ?

उत्तर : ………………………………………….