♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

पुनर्रचित सेतू अभ्यास सहावी – दिवस नववा | Bridge Course 2022-23

पुनर्रचित सेतू अभ्यास सहावी – दिवस नववा | Bridge Course 2022-23

 विषय – मराठी   

सदर सेतू अभ्यास हा वरील विषयाचा असून खाली दिलेले प्रश्न आपल्या वहीत लिहून त्याची उत्तरे वहीत  लिहावीत. व आजच्या दिवसाचा  सेतू अभ्यास पूर्ण करावा. हा सेतू अभ्यास पूर्ण करताना आपल्याला काही अडचणी आल्यास आपण आपल्या वर्ग शिक्षक व पालकांची मदत घेऊ शकता.       

 विषय –  गणित 

 विषय –  इंग्रजी 

Practice

1) Write a story in your notebook.

2) Collect some other sentences fromyour friends.

Extension Activity: Write stories about each of the following.

(T.V., Mobile,book,pen,tree)

विषय -विज्ञान / परिसर अभ्यास भाग 1

कृतिपत्रिका : 09

समजून घेऊ या: धान्याची साठवण, हरितक्रांती, सेंद्रिय शेती.

संदर्भ : इयत्ता 5 वी पाठ क्रमांक १२ सर्वासाठी अन्न.

अध्ययन निष्पत्ती: आपल्या दैनंदिन जीवनातील तंत्रज्ञानाचा वापर व मूलभूत गरजा भागविण्याची (पाणी अत्र इत्यादी)

प्रक्रिया स्पष्ट करतात.

4. तुमच्या घरात उपलब्ध सर्व प्रकारच्या धान्याचे नमुने गोळा करा व त्यांची नावे, आकार, रंग इत्यादी माहिती वहीमध्ये नोंदवा.

……………………………………………………..

5. आधुनिक शेतीचा प्रचार व प्रसार करण्यासाठी विविध माध्यमांची यादी करा.

……………………………………………………..

 विषय –  परिसर अभ्यास  

करून पाहूयात –

१. एखादा पाळीव प्राणी (गाय, शेळी, कुत्रा, मांजर पैकी कोणताही प्राणी) पाळताना तु काय करशील ते थोडक्यात लिही.

उत्तर – ………………………………

2. ग्रामीण भागातील शेतीपूरक व्यवसायांची माहिती मिळव व लिही.

उत्तर – ………………………………

३. वस्तूविनिमय म्हणजे काय? वस्तूविनिमय पद्धतीची माहिती मिळव व लिही.

उत्तर – ………………………………

आवश्यक साहित्य कोणत्याही पाळीव प्राण्याचे चित्र, आंतरजाल, मोबाईल

अध्ययन अनुभव / कृती – इयत्ता पाचवी विषय परिसर अभ्यास २ घटक ८. स्थिर जीवनाची सुरुवात काय समजले? – वरील घटकातील तुला काय समजले ते थोडक्यात लिही. 

या प्रश्नांची उत्तरे शोधू –

१. पशुपालनाची आवश्यकता का आहे?

उत्तर – ………………………………

२. प्राणी माणसाळविण्याच्या तीन मुख्य पायऱ्या कोणत्या?

उत्तर – ………………………………

३. नवाश्मयुगात शेतीची सुरुवात कशी झाली?

उत्तर – ………………………………

४. नवाश्मयुगात कृषिप्रधान समाजव्यवस्था कशी अस्तित्वात आली?

उत्तर – ………………………………

५. नवाश्मयुगात कोणते कारागीर तयार झाले?

उत्तर – ………………………………

६. विनिमयाची पद्धत कशी रूढ झाली?

उत्तर – ………………………………

७. नवाश्मयुगात शासनव्यवस्था कशी निर्माण झाली?

उत्तर – ………………………………