♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

पुनर्रचित सेतू अभ्यास सहावी – दिवस सतरा | Bridge Course 2022-23

पुनर्रचित सेतू अभ्यास सहावी – दिवस सतरा | Bridge Course 2022-23

 विषय – मराठी   

सदर सेतू अभ्यास हा वरील विषयाचा असून खाली दिलेले प्रश्न आपल्या वहीत लिहून त्याची उत्तरे वहीत  लिहावीत. व आजच्या दिवसाचा  सेतू अभ्यास पूर्ण करावा. हा सेतू अभ्यास पूर्ण करताना आपल्याला काही अडचणी आल्यास आपण आपल्या वर्ग शिक्षक व पालकांची मदत घेऊ शकता.       

सक्षम बनू या

१) पावसाळ्यात परिसरात, शाळेत, शेतात यातील तुम्हाला मिळालेल्या आनंदाचा अनुभव लिहा.२)शाळेची मधली सुट्टी झाली की तुम्ही काय काय करता अनुभव लिहा.

वरील विषयांवर अनुभव लिहिण्यासाठी प्रश्न विचारून चर्चा करतील.

मुद्दे :१) पाऊस पडल्यावरवातावरणातकोणकोणतेबदलहोतात? शाळेतजाताना, शेतात जाताना आपण कोणकोणती मजा करतो.

• पतंग उडविताना माळरानावर आलेला अनुभव तुमच्या शब्दांत मांडा.

भाषा साहित्य पेटीतील चित्र (प्रसंग चित्र किवा कृतींची चित्र )

 विषय –  गणित 

 विषय –  इंग्रजी 

Extension Activity

-Read some more stories having the various places, things, people etc.

विषय -विज्ञान / परिसर अभ्यास भाग 1

कृतिपत्रिका : 17

समजून घेऊ या : अन्नघटक – कर्बोदके, प्रथिने, स्निग्ध पदार्थ, जीवनसत्वे व खनिजे

संदर्भ : इयत्ता पाचवी, पाठ क्रमांक 19 (अन्नघटक)

अध्ययन निष्पत्ती : भूप्रदेश, हवामान, साधने (अन्न, पाणी, निवारा, उदरनिर्वाह) व सांस्कृतिक जीवन (उदा. अतिदूर / दुर्गम प्रदेशातील, थंड प्रदेश/ उष्ण वाळवंटातील लोकांचे जीवन) यामधील दुवा विषद करतात.

4. रक्तात लोहाचे प्रमाण कमी झाले तर काय होईल?

5. तुमच्या घरातील पालेभाज्या, फळभाज्या यांची यादी करा व त्यांतील अन्नघटकांची यादी करा.

6. गटकार्य मोड आलेल्या कडधान्ये वापरून सलाड तयार करा.

 विषय –  परिसर अभ्यास  

अध्ययन अनुभव / कृती – इयत्ता पाचवी, विषय : परिसर अभ्यास १ प्रकरण: पृथ्वीचे फिरणे

काय समजले? – वरील घटकातील तुला काय समजले ते थोडक्यात लिही.

या प्रश्नांची उत्तरे शोधू

१. दिवसाचे दोन भाग कोणते आहेत?

२. पृथ्वीवर दिन व रात्र कशामुळे होतात?

३. सूर्योदयाची दिशा कोणती?

अधिक सराव करू

१. पृथ्वीच्या एका परिभ्रमणात तिची किती परिवलने होतात?

२. पृथ्वी आपल्या परिभ्रमण काळात कोणाभोवती फिरते?

३. पृथ्वीचे परीभ्रमण दाखविणारी आकृती काढा.

४. पुढील पाच दिवसाच्या सूर्योदय व सूर्यास्ताच्या वेळेच्या अचूक नोंदी ठेवा. त्यावरून या कालवाधीतील दिनमानाचा व रात्रमानाचा कालावधी याविषयी जाणून घ्या.