♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

SCERT मार्फत टेलिग्राम चॅनल

SCERT मार्फत टेलिग्राम चॅनल

राज्यातील इ. १ ली ते १२ वी च्या सर्व व्यवस्थापनाच्या सर्व माध्यमांच्या शाळांच्यासर्व शिक्षक, मुख्याध्यापक, प्राचार्य यांना विविध योजना, धोरणे, परिपत्रके, प्रशिक्षणे,स्पर्धा, सर्वेक्षण व इतर अनुषंगिक माहिती तात्काळ उपलब्ध होण्यासाठी SCERT मार्फत टेलिग्राम चॅनल तयार करण्यात आले आहे.

राज्यातील इ.१ ली ते इ. १२. पी चे सर्व शिक्षक, मुख्याध्यापक, प्राचार्य सदरच्या टेलीग्राम चॅनेल मध्ये सहभागी होऊ शकतात.

राज्यस्तरीय इयत्ता निहाय what’s app ग्रुप ला जॉईन होण्यासाठी

येथे क्लिक करा.

शैक्षणिक साहित्य नियमित मिळवण्यासाठी टेलिग्राम चॅनलला जॉईन होण्यासाठी

येथे क्लिक करा 

SCERT मार्फत टेलिग्राम चॅनलला जॉईन होण्यासाठी

येथे क्लिक करा.

परिपत्रक पाहण्यासाठी

https://drive.google.com/file/d/19VsNx2WUhharxmKnpUDexAqEAIsm82K_/view?usp=drivesdk