♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

राज्यस्तरीय इयत्तानिहाय Whats app ग्रुप

सदर ग्रुप मध्ये खालील इयत्ता शिकवणाऱ्याच शिक्षकांनी जॉईन व्हावे. या ग्रुप मध्ये इयत्तेला, विद्यार्थ्यांना आवश्यक अशा उपयुक्त 

  • ✅शैक्षणिक साहित्य 
  • ✅घरचा अभ्यास
  • ✅ऑनलाइन टेस्ट
  • ✅निबंध
  • ✅गोष्टी, बोधकथा
  • ✅मनोरंजक अभ्यास
  • ✅सामान्य ज्ञान टेस्ट 
  • ✅भाषणे 

यासारखा कंटेंट शेअर केला जाणार आहे.

जॉईन होण्यासाठी खालील इयत्ते समोरील येथे क्लिक करा वर क्लिक करा.

इयत्ताग्रुप जॉईन करण्यासाठी
इयत्ता १ लीयेथे क्लिक करा
इयत्ता २ रीयेथे क्लिक करा
इयत्ता ३ रीयेथे क्लिक करा
इयत्ता ४ थीयेथे क्लिक करा
इयत्ता ५ वीयेथे क्लिक करा
इयत्ता ६ वीयेथे क्लिक करा
इयत्ता ७ वीयेथे क्लिक करा
इयत्ता ८ वीयेथे क्लिक करा
इयत्ता ९ वीयेथे क्लिक करा
इयत्ता १० वीयेथे क्लिक करा