♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

26 जानेवारी प्रजासत्ताक दिन ऑनलाईन प्रश्नमंजुषा

26 जानेवारी प्रजासत्ताक दिन ऑनलाईन प्रश्नमंजुषा सर्वांना नमस्कार 26 जानेवारी या राष्ट्रीय सणाची आपण दरवर्षी आतुरतेने वाट पाहत असतो या वर्षी देखील आपण हा राष्ट्रीय सण आनंदाने व उत्साहाने साजरा करणार आहोत.

प्रमाणपत्र डाऊनलोड करण्यासाठी

प्रजासत्ताक दिनाचे औचित्य साधून सर्वांसाठी भारताविषयी सामान्यज्ञान प्रश्नमंजुषा घेऊन आलो आहोत. हि प्र्श्नमंजुषा सोडवल्या नंतर आपणास आकर्षक सर्टिफिकेट देखील मिळणार आहे .

1.ऑनलाईन प्रश्नमंजूषा – निर्मिती संदीप वाघमोरे सदर टेस्टमध्ये 30 पेक्षा अधिक गुण प्राप्त झाल्यानंतरच आपणास सर्टिफिकेट उपलब्ध होईल
2.सदर सर्टिफिकेट डाउनलोड ची लिंक आपणास दिनांक 27 जानेवारी 2022 या टेस्ट च्या लिंक च्या खालीच उपलब्ध होईल.