♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

NMMS Previous year Question Paper In Marathi free Download

NMMS Previous year Question Paper In Marathi free PDF Download

nmms exam question paper in marathi

विद्यार्थी मित्रांनो nmms examम्हणजेच NMMS full Form  NMMS- National Means cum Merit Scholarship Scheme Exam: राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना परीक्षा (NMMS)इ.८ वी विद्यार्थ्यांसाठी  साठी   nmms exam question paper in marathi खालील ठिकाणी PDF मध्ये  उपलब्ध आहेत. 

  सदर nmms exam प्रश्नपत्रिका  या 2015   ते 2021  पर्यंतच्या उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला आहे .   आपणास ज्या वर्षाची nmms exam question paper  डाउनलोड करायचा आहे  त्यावर क्लिक करा  व nmms question paper pdf in marathi  आपल्यासमोर येईल . 

NMMS परीक्षा विषय सविस्तर माहितीसाठी 

 येथे  क्लिक  करा

NMMS Question Paper In Marathi

Noवर्षमाध्यमMATSAT
1प्रश्नपत्रिका 2020-21मराठीDownloadDownload
2प्रश्नपत्रिका 2019-20मराठीDownloadDownload
3प्रश्नपत्रिका 2018-19मराठीDownloadDownload
4प्रश्नपत्रिका 2017-18मराठीDownloadDownload
5प्रश्नपत्रिका 2016-17मराठीDownloadDownload
6प्रश्नपत्रिका 2015-16मराठीDownloadDownload
nmms exam question paper

इतर प्रश्न पत्रिका लवकरच या ठिकाणी उपलब्ध होतील .