♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

निष्ठा प्रशिक्षण पूर्ण शेवटची संधी 1 ते 12 कोर्स पुन्हा एकदा सुरु

निष्ठा प्रशिक्षण पूर्ण शेवटची संधी 1 ते 12 कोर्स पुन्हा एकदा सुरु

दिनांक १ जानेवारी, २०२२ पासून निष्ठा ३.० (FLN) प्रशिक्षणास सुरुवात करण्यात आली होती .देशामधील प्राथमिक शाळांमधील इयत्ता १ ली ते ५ वी च्या वर्गांना अध्यापन करणाऱ्या शिक्षकांसाठी व मुख्याध्यापकांसाठी NISHTHA ३.० FLN (National Initiative For School Head’s and Teachers Holistic Advancement) प्रशिक्षणाचे आयोजन करण्यात  आले आहे . सदरचे प्रशिक्षण हे राष्ट्रीय स्तरावरून DIKSHA प्लॅटफॉर्म च्या माध्यमातून ऑनलाईन स्वरूपामध्ये आयोजित करण्यात येत आहे. सदरच्या प्रशिक्षणामध्ये एकूण १२ घटकसंचांचा (मोड्यूल्स) चा समावेश  आहे.  

nishtha
nishtha

     अनेक शिक्षकांना काही कारणास्तव यातील काही  कोर्स पूर्ण करता आले नाही त्यांच्या सोयीकरिता कोर्स क्रमांक १ ते १२ पुन्हा एकदा सुरू करण्यात आलेले आहे. ज्या शिक्षकांचे हे कोर्स राहिले असतील त्यांनी दिनांक 30 जून २०२२ पर्यंत  आपले राहिलेले कोर्स पूर्ण करावेत  या  १ ते १२ कोर्सची  लिंक   ते खालील प्रमाणे  आहे 

🟣1 ते 12 कोर्स पुन्हा एकदा सुरु🟣

🟦निष्ठा प्रशिक्षण पूर्ण शेवटची संधी🟦

💊विषय :- निष्ठा प्रशिक्षण ३.० (FLN)प्रशिक्षण

🔰कालावधी -30 जून पर्यंत पूर्ण करायचे आहे

 🌐कोर्स क्रमांक 1 व 12 मोड्यूलची लिंक👇🏻🔰

🚩निष्ठा कोर्स क्र -१

येथे क्लिक करा. 

 🚩निष्ठा कोर्स क्र -2

येथे क्लिक करा. 

🚩निष्ठा कोर्स क्र -3

येथे क्लिक करा. 

🚩निष्ठा कोर्स क्र -4

येथे क्लिक करा. 

🚩निष्ठा कोर्स क्र -5

येथे क्लिक करा. 

🚩निष्ठा कोर्स क्र -6

येथे क्लिक करा. 

🚩निष्ठा कोर्स क्र -7

येथे क्लिक करा. 

🚩निष्ठा कोर्स क्र -8

येथे क्लिक करा. 

🚩निष्ठा कोर्स क्र-9

येथे क्लिक करा. 

🚩निष्ठा कोर्स क्र-10

येथे क्लिक करा. 

🚩निष्ठा कोर्स क्र-11

येथे क्लिक करा. 

🚩निष्ठा कोर्स क्र-12

येथे क्लिक करा.