♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

वरीष्ठ / निवड वेतनश्रेणी प्रशिक्षणासाठी नाव नोंदणी केलेल्या शिक्षकांची यादी

वरीष्ठ / निवड वेतनश्रेणी प्रशिक्षणासाठी नाव नोंदणी केलेल्या शिक्षकांची यादी.

ज्या शिक्षकांनी वरीष्ठ / निवड वेतनश्रेणी प्रशिक्षणासाठी नाव नोंदणी केली आहे. अशा नोंदणी केलेल्या शिक्षकांचे नाव व त्यांची माहिती शाळेनिहाय राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद पुणे यांच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे.

सदर यादी पाहण्यासाठी सर्वप्रथम आपल्याला

1 खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करायचे आहे.

लिंक वर क्लिक केल्यानंतर आपल्यासमोर आपला जिल्हा निवडण्याचा ऑप्शन येईल.

2. जिल्हा निवडल्यानंतर आपण आपला तालुका निवडा

3 तालुका निवडल्यानंतर आपल्याला तालुक्यातील शाळांची यु-डायस सह लिस्ट समोर येईल.

4. यातून आपण आपल्या शाळेचा यु-डायस समोरील शो बटनावर क्लिक करा.

5 आपल्याला आपल्या शाळेतील वरिष्ठ व निवड वेतनश्रेणी प्रशिक्षणासाठी नोंदणी केलेल्या प्रशिक्षकांची यादी व सर्व माहिती दिसेल.

वरिष्ठ व निवड श्रेणी प्रशिक्षण यादी पाहण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा

https://training.scertmaha.ac.in/Lists/SchoolList.aspx

इतर महत्त्वाची माहिती आपल्याला वैयक्तिक ईमेल द्वारे व मोबाईल मेसेजद्वारे लवकरच कळविण्यात येईल.