♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इ 5 वी सेतू अभ्यास दिवस १२

इ   5  वी  सेतू  अभ्यास दिवस  १२

विषय  – गणित 

maths-setu-

या घटकाचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा

खालील वजाबाकीचे  उदाहरण  समजावून घ्या व वहीत सोडवा

उदा. मानसीने ५३०८ रुपये रक्कमेतून २६९ रुपये खर्च केले तर तिच्याकडे आता किती रुपये शिल्लक आहेत ?

3. विषय – इंग्रजी

सेतू अभ्यास विषय इंग्रजी याचा अभ्यास करण्यासाठी