♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

महात्मा गांधी जयंती विशेष ऑनलाइन प्रश्नमंजुषा प्रमाणपत्रासह

महात्मा गांधी जयंती विशेष ऑनलाइन प्रश्नमंजुषा प्रमाणपत्रासह

   महात्मा गांधी जयंती निमित्त या वेबसाइट तर्फे ऑनलाईन टेस्ट घेण्यात येत आहे.विद्यार्थी शिक्षक यामध्ये सहभागी होऊ शकतात.  

स्पर्धेचे व सर्टिफिकेट मिळवण्याचे  नियम 

  • आपला ईमेल आयडी  व्यवस्थित टाईप करावा ईमेल आयडी चुकल्यास प्रमाणपत्र उपलब्ध होणार नाही . 
  • प्रत्येक स्पर्धकाला केवळ एकदाच स्पर्धा देण्याची संधी मिळणार आहे. 
  • आपले 10 पैकी  9 प्रश्न बरोबर येणे आवश्यक आहे .

 ऑनलाइन टेस्ट देण्यासाठी