♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

महात्मा गांधी जंयती विशेष प्रश्नमंजुषा |Online Test on Mahatma Gandhi

महात्मा गांधी जंयती विशेष प्रश्नमंजुषा Online Test on Mahatma Gandhi

सर्व स्पर्धकांना नमस्कार

 महात्मा गांधी जयंती निमित्त या वेबसाइट तर्फे ऑनलाईन टेस्ट घेण्यात येत आहे यामध्ये  आपले नऊ प्रश्न बरोबर आल्यास आपणास ई-मेल द्वारे सर्टिफिकेट उपलब्ध होणार आहे.  सर्टिफिकेट मिळवण्याकरिता ईमेल आयडी व्यवस्थित टाईप करावा. ईमेल आयडी चुकल्यास आपल्याला सर्टिफिकेट उपलब्ध होणार नाही. 

              सर्व स्पर्धकांना मनःपूर्वक शुभेच्छा !