इयत्ता ८ वी विषय – मराठी मूळ शब्द व सामान्य रूप Page no 10

खालील व्हिडिओ पहा मूळ शब्द व सामान्य रूप संकल्पना समजावून घ्या  


  • सोप्या पद्धतीने रक्षाबंधनचे चित्र कसे काढावे ? 
  • संख्यांचा चढता उतरता क्रम सोपी पद्धतName (required)E-mail (required)Website

Leave a Reply