♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता ८ वी विषय – इतिहास धडा 3 ब्रिटिश सत्तेचे परिणाम Page no 10

धडा 3 ब्रिटिश सत्ते चे परिणाम

खालील व्हिडिओ पहा  व खालील प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा 

खालील प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा 

  1. इंग्रज भारतामध्ये कशाच्या निमित्ताने आले होते ?

     उत्तर – …………………………………………..

  1.  हातावर वर्चस्व प्रस्थापित करण्याच्या स्पर्धेत इंग्रजांना कोणाशी तोंड द्यावे लागले ? 

  उत्तर – …………………………………………..

 3.इंग्रजांचे पश्चिम भारतातील मुख्य केंद्र कोणते होते? 

  उत्तर – …………………………………………..

 4.मराठ्यांचा राजकारणात इंग्रजांचा शिरकाव कसा झाला  ?  

  उत्तर – …………………………………………..

5कोणत्या तहाने इंग्रज व मराठे यांच्यातील युद्ध संपले? 

उत्तर – …………………………………………..

6. तैनाती फौजेची  स्थापना कोणी केली  ? 

उत्तर – …………………………………………..

     7. तैनाती फौजेच्या कराराअंतर्गत काय आश्वासन देण्यात आले होते

  उत्तर – ………………………………………….. 

    8.कोणता तह वसईचा तह म्हणून प्रसिद्ध आहे? 

 उत्तर – ………………………………………….. 

   9. दुसऱ्या बाजीरावाने इंग्रजांचा बरोबर युद्ध का पुकारले  ? 

उत्तर – …………………………………………..

   10 .  मुघल बादशाहाला कोणी ताब्यात घेतले   ?

 उत्तर – …………………………………………..

Leave a comment