♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इ 8 वी सेतू अभ्यास दिवस ५

इ   8 वी  सेतू अभ्यास दिवस  ५ 

विषय  – मराठी 

क्षेत्र मौखिक भाषा

१. सद्यस्थितीत तुमच्या वाचन-लेखन कौशल्यांमध्ये वाढ झाली आहे की घट? याची काय कारणे असावीत असे तुम्हाला वाटते?

उत्तर : ………………………………………….

२. हस्ताक्षर कोणकोणत्या कारणामुळे बिघडते? तुम्हाला तुमचे हस्ताक्षर सुधारायचे असेल तर यासाठी तुम्ही कोणकोणते प्रयत्न कराल? ते लिहा.

उत्तर : ………………………………………….

3.सद्यस्थितीत online शिक्षणाचा पर्याय आपण स्वीकारलेला आहे. Online शिक्षणाचे तुम्हाला आलेले अनुभव पुढील मुद्यांच्या सहाय्याने लिहा.

1 सुरुवातीला शिकताना आलेल्या दोन अडचणी

उत्तर : ………………………………………….

2 Onlineशिकणे शक्य झाले/ नाही. दोन कारणे.

उत्तर : ………………………………………….

3 शिकताना मिळालेले दोन वेगळे अनुभव

उत्तर : ………………………………………….

4. . वर्गातील शिकणे व online (आभासी) वर्गातील शिकणे यातील तुला जाणवलेला फरक स्पष्ट कर.

उत्तर : ………………………………………….

विषय  – गणित


या घटकाचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा

ज्या वर्तुळांच्या त्रिज्या समान असतात त्यांना एकरूप वर्तुळे म्हणतात.

 खाली दाखवल्याप्रमाणे  दिलेल्या त्रिज्या नुसार वर्तुळ आपल्या वहीत काढा  व कोणते वर्तुळे एकरूप आहेत ते  लिहा 

विषय  – इंग्रजी

Tamarind Lollipop’

खालील व्हिडिओ पहा व त्यामध्ये  दाखवल्याप्रमाणे  Tamarind Lollipop’   कशा प्रकारे बनवतात याचे साहित्य व कृती इंग्रजीत लिहिण्याचा प्रयत्न करा

Ingredients –

Four – five medium sized tamarinds.

ii. One cardamom

iii. ½ tsp cumin seeds

iv. Two black pepper

v. Four curry leaves

vi. Five garlic cloves

vii. One tsp jaggery powder

viii. Salt – according to taste

विषय  – विज्ञान    कृतीपत्रिका 5


या घटकाचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा

1) पृथ्वीवर दिन व रात्र कशामुळे होतात?

उत्तर : ………………………………………….

2) पृथ्वीच्या सूर्याभोवती प्रदक्षिणा घालण्याच्या क्रियेस काय म्हणतात?

उत्तर : ………………………………………….

3) पृथ्वी गोलावरील उभ्या रेषांना काय म्हणतात?

उत्तर : ………………………………………….

4) प्रत्येकी एक अंश अंतराने एकूण किती रेखावृत्ते काढता येतात?

उत्तर : ………………………………………….

5) ‘काळ’ मोजण्यासाठी कोणत्या साधनांचा उपयोग होतो?

उत्तर : ………………………………………….विषय  – हिंदी  

क्षेत्र  भाषा अभ्यास  लिंग

अपने कापी   मे लिखिए ।

लिंग के दो प्रकार
पुल्लिंग –
जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं।”

जैसे राजा  ,बालक , बंदर

स्त्रीलिंग

” जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं |”

जैसे गाय , कोयल  , बिल्ली

पुलिंग और स्त्रीलिंग के 5 उदाहरण लिखिए

नीचे दिया हुआ परिच्छेद  पढे

निम्नलिखित वाक्य शुध्द करके लिखो । 

१) उसकी आँख लाल हो गया ।

२) मोहन स्कुल मे जाती है ।

३) नदी सागर से मिलता है।