♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इ 8 वी सेतू अभ्यास दिवस ३

विषय  – मराठी 

१. या लॉकडाऊनमध्ये मित्रांच्या सोबत ‘मैदानी खेळ’ खेळण्यावर मर्यादा आल्या असणार. अशा परिस्थितीत तुम्ही कोणते खेळ खेळलात?

उत्तर : …………………………………………..

२, कोणते नवीन खेळ निर्माण करण्याचे प्रयत्न केलेत?

उत्तर : …………………………………………..

३. आलेला कंटाळा घालवण्यासाठी केलेली एक कृती उदाहरणासह सांगा.

उत्तर : …………………………………………..

समजा कोरोना विषाणू तुमच्या स्वप्नात आला आहे. त्याच्याशी केलेला संवाद येथे लिहा.

उत्तर : …………………………………………..

विषय  – गणित

या घटकाचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा

विषय  – इंग्रजी 

Read the provided program loudly 

वरील  उतार याच्या आधारे खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा

1 .What is the program ? 

Ans : …………………..

2. Who are the Host? 

Ans : …………………..

3. When is the program? 

Ans : …………………..

4. What is the time of this program? 

Ans : …………………..

5. Where is the program?

Ans : …………………..

विषय  – विज्ञान  कृतीपत्रिका 3


या घटकाचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा
1. पुढील प्रश्नांची उत्तरे लिहा.

i) सहसंबंध पूर्ण करा. निळे आकाश : प्रकाशाचे विकिरण : वाहणारे वारे

उत्तर :- ……………………………………………………

ii) पृथ्वीच्या भोवती वातावरण जर नसले तर दिवसा आकाश कसे दिसेल?

उत्तर :- ……………………………………………………

2. गोवा किंवा माऊंट एव्हरेस्टचे शिखर या दोन्ही पैकी कोणत्या ठिकाणी वातावरणीय दाब कमी असेल व का?

उत्तर :- ……………………………………………………


खालील उतारा वाचा व त्याच्या खाली असलेले प्रश्नांची उत्तरे लिहा

अ) महाराष्ट्रात कोणत्या स्थानिक घराण्याची सत्ता होती ?

उत्तर :- ……………………………………………………

ब) सिंध प्रांतावर कोणी स्वारी केली ?

उत्तर :- ……………………………………………………

1) भारतावर तुर्कांची आक्रमक कोणत्या शतकात झाले ?

उत्तर :- ……………………………………………………

ड) योग्य निष्कर्ष लिहा.

उत्तर :- ……………………………………………………

विषय  – हिंदी  

निम्नलिखित चित्र देखकर उसका वर्णन अपने  कापी  मे लिखिए|


अस्पताल की आवश्यकता इस विषय पर पाँच अपने पंक्तियाँ में लिखो। 

अपने आसपास रहनेवाले लोगों के व्यवसायों के नाम निम्नलिखित तालिका में लिखो।