♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इ २ री वी सेतू अभ्यास दिवस ४

इ  २ री वी  सेतू अभ्यास दिवस  ४ 

विषय  – मराठी 

भेळ   बनविण्याचा \ व्हिडिओ पहा 

या घटकाचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा

भेळ बनवण्यासाठी कोण कोणते साहित्य लागते त्याची यादी तयार करा 


आई घरात कोणकोणते पदार्थ बनविते त्याचे निरीक्षण करा व उदाहरण सांगा.

विषय  – इंग्रजी


वरील चित्रामध्ये जी नावे दिसत आहेत  ते नावे मोठ्याने वाचा व  आपल्या वहीत लिहा

विषय  – गणित


या घटकाचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक कराखाली दिलेले अंक आपल्या वहीत लिहा व त्याचा सराव करा

1 ते 5 अंक आपल्या वहीत लिहा