♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इ 8 वी सेतू अभ्यास दिवस 14

इ  8 वी  सेतू अभ्यास दिवस 14

विषय  – मराठी 

अर्थपूर्ण शब्द 

 खालील शब्दातून तयार होणारे अर्थपूर्ण शब्द आपल्या वहीत लिहा

उदा. बेधडक

विषय  – गणित

खालील उदाहरण  समजावून  घ्या

विषय  – इंग्रजी 

 Activity no-14
खालील संवाद वाचा

१ Tell the names of the hobbies mentioned in the conversation.

विषय  – विज्ञान  कृतिपत्रिका १३

दिवस 14 इतिहास विषयाचा  सेतू अभ्यास  महाराष्ट्र शासनाच्या शेती अभ्यास पीडीएफ मध्ये उपलब्ध नाही

विषय  – हिंदी

बंदर का धंदा यह कविता ले के साथ गाइए


या घटकाचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा



१) तुलसी का धार्मिक महत्व और उपयोग बताएँ ।

२) जड़ी बूटी की जानकारी लिखिए।