♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता ८ वी विषय-इतिहास इतिहासाची साधने page no 1-3

इयत्ता  ८ वी   विषय-इतिहास   इतिहासाची साधने         page no   1-3

    खालील प्रश्न हे पान क्रमांक   1-3  वरील आहेत 

  पाठ समजावून   घेण्यासाठी व  खालील व्हिडिओ भाग 1   पाहण्यासाठी 

  पाठ समजावून   घेण्यासाठी व  खालील व्हिडिओ भाग 2   पाहण्यासाठी 

  पाठ समजावून   घेण्यासाठी व  खालील व्हिडिओ भाग 3   पाहण्यासाठी 

 व्हिडिओ पाहिल्यानंतर खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा 

खालील प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा .

१ इतिहासाची कोणकोणती साधने आहेत   ?

 उत्तर :- ……………………………………

२   भौतिक साधनांची उदाहरणे लिहा  ? 

 उत्तर :- ……………………………………

३  लिखित  साधनांची उदाहरणे लिहा  ? . 

 उत्तर :- ……………………………………

४   मौखिक साधनांची उदाहरणे लिहा  ? .

 उत्तर :- ……………………………………

५.   स्फूर्ती गीत  या विषयी माहिती लिहा   ? . 

 उत्तर :- ……………………………………

६.  (१) ब्रिटिश काळात वृत्तपत्रे सामाजिक प्रबोधनाची साधने म्हणूनही काम कशा प्रकारे  करत होती ? . 

 उत्तर :- ……………………………………

टीपा लिहा.(माहिती लिहा )

(१) छायाचित्रे 

(२) वस्तुसंग्रहालये आणि इतिहास

(३) श्राव्य साधने

  • तुम्हाला माहित आहे का की प्लुटोला मुख्य ग्रहांच्या यादीतून का वगळण्यात आले? मजेशीर माहीती व्हिडिओ स्वरुपात माहिती करुन घेण्यासाठी

  • जीवनदायी वृक्ष | छान छान गोष्टी अ‍ॅनिमेशन गोष्ट पाहण्यासाठी

दररोजचा ई लर्निंग अभ्यास , शैक्षणिक व्हिडिओ , इत्यादी नियमित मिळवण्यासाठी आमचा टेलिग्राम ग्रुप जॉईन करा  खालील Join Now या बटणावर क्लिक करा