♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

20 विस्तार सूत्रे उदाहरणे

(x + a)( x + b) याचा विस्तार करा

(a + b)3 चा विस्तार

हा व्हिडिओ व्हाट्सअप वर शेअर करण्यासाठी Whats App बटणावर क्लिक करा