♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

18 विस्तार सूत्रे प्रस्तावना

त्रिकोणाच्या मध्यगासंपातबिंदूचा गुणधर्म

(x + a)( x + b) याचा विस्तार करा

हा व्हिडिओ व्हाट्सअप वर शेअर करण्यासाठी Whats App बटणावर क्लिक करा