♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

19 (x + a)( x + b) याचा विस्तार करा

विस्तार सूत्रे प्रस्तावना

विस्तार सूत्रे उदाहरणे

हा व्हिडिओ व्हाट्सअप वर शेअर करण्यासाठी Whats App बटणावर क्लिक करा