♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता ७ वी विषय- विज्ञान 1. सजीव सृष्टी : अनुकूलन व वर्गीकरण page no 1-3

इयत्ता  ७ वी    विषय- विज्ञान  1. सजीव सृष्टी : अनुकूलन व वर्गीकरण         page no  1-3 

    खालील प्रश्न हे पान क्रमांक 1-3     वरील आहेत 

          पाठ समजावून घेण्यासाठी   खालील व्हिडिओ पाहण्यासाठी 

व्हिडिओ पाहिल्यानंतर खालील प्रश्नांची उत्तरे सोडवा 

खालील प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा .

१   अनुकूलन कशाला म्हणतात   ?

 उत्तर :- ……………………………………

२ जलीय वनस्पती मधील अनुकूलन   ? 

 उत्तर :- ……………………………………

३  वाळवंटी प्रदेशातील वनस्पती मधील अनुकूलन कशाप्रकारे होते ? . 

 उत्तर :- ……………………………………

४  हिमप्रदेशातील वनस्पती मधील अनुकूलन कशाप्रकारे होते ? 

 उत्तर :- ……………………………………

५.    जंगल प्रदेशातील वनस्पती मधील अनुकूलन कशाप्रकारे होते ? . ? . 

 उत्तर :- ……………………………………

६.   गवताळ प्रदेशातील वनस्पती मधील अनुकूलन कशाप्रकारे होते ? .  ? . 

 उत्तर :- ……………………………………

सेमी च्या विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यास  

1 The Living World : Adaptations and Classification

    page no  1-3 

      पाठ समजावून घेण्यासाठी   खालील व्हिडिओ पाहण्यासाठी 

व्हिडिओ पाहिल्यानंतर खालील प्रश्नांची उत्तरे सोडवा 

Write the answers to the following questions in your notebook.

1 What is adaptation?

 Answer: – ………………………………… …

2 Adaptation in aquatic plants?

 Answer: -………………………………… …

3 How are desert plants adapted? .

 Answer: – ………………………………… …

4 How do plants adaptation in plants of snowy regions?

 Answer: – ………………………………… …

5. How do plants adapt to forest areas? ..

 Answer: -………………………………… …

6. How does grassland vegetation adapt? . ? .

 Answer: -………………………………… …

  • तुम्हाला माहित आहे का की Junk Food का खाऊ नये? मजेशीर माहीती व्हिडिओ स्वरुपात माहिती करुन घेण्यासाठी

  • जे झाले ते चांगले झाले | छान छान गोष्टी अ‍ॅनिमेशन गोष्ट पाहण्यासाठी

दररोजचा ई लर्निंग अभ्यास , शैक्षणिक व्हिडिओ , इत्यादी नियमित मिळवण्यासाठी आमचा टेलिग्राम ग्रुप जॉईन करा  खालील Join Now या बटणावर क्लिक करा